Ako bude vyzerať postupné očkovanie učiteľov a kde sa bude očkovať (ZOZNAM)

Ako bude vyzerať postupné očkovanie učiteľov a kde sa bude očkovať (ZOZNAM)

Ministri zdravotníctva a školstva zverejnili podrobnosti o očkovaní učiteľov: 

Riaditelia v priebehu štvrtka a piatka (12. 2.) dostanú od ministerstva školstva link, cez ktorý sa bude dať prihlásiť na očkovanie. Cez víkend sa začne s očkovaním pedagogických zamestnancov do 55 rokov vakcínou od AstraZeneca. Následne od pondelka (15. 2.) sa budú vakcinovať pedagogickí zamestnanci aj nad 55 rokov, prihlasovanie sa spustí nasledujúce dni.

V prvej fáze pôjde o registráciu zamestnancov mladších ako 55 rokov (vrátane) z týchto skupín:
?Pedagogickí zamestnanci materských škôl
?Pedagogickí zamestnanci špeciálnych materských škôl
?Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo v ŠKD
?Pedagogickí zamestnanci na špeciálnych základných školách
?Pedagogickí zamestnanci na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
praktických školách alebo odborných učilištiach
?Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu končiacich ročníkov stredných škôl
Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ radíme aj pedagogických asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov a vychovávateľov. Očkovanie učiteľov, ktorí majú 55 rokov a menej sa začne už túto sobotu.


- Ministerstvo školstva zabezpečilo zoznam všetkých pedagogických zamestnancov nevyhnutných pre prezenčnú výučbu.
- Ministerstvo zdravotníctva (v spolupráci s NCZI) vytvorilo prihlasovací online dotazník, kde sú kontrolnými údajmi dáta zo zoznamu ministerstva školstva.
- Ministerstvo školstva postupne vyzve školy, aby oznámili zamestnancom prezenčnej výučby možnosť registrovať sa na očkovanie – osobitný formulár.
- Systém na základe overených informácií a určenia vakcinačného centra vygeneruje pedagogickým zamestnancom termín na očkovanie.