Od februára sú plne hradené najviac dva PCR testy mesačne

Od začiatku februára má každý poistenec nárok na maximálne dve PCR vyšetrenia mesačne, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Od minulého roku VšZP uhradila už viac ako 465 000 PCR testov pre približne 342 000 poistencov za takmer 20 miliónov eur.
Nárok na úhradu PCR vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia 2-krát mesačne majú tí poistenci, ktorí spĺňajú podmienky definované Klinickým protokolom indikácií testovania metódou RT-PCR, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Všeobecná zdravotná poisťovňa postupuje v súlade s týmto Klinickým protokolom a PCR vyšetrenie uhrádza len v prípade, ak ho indikuje lekár na základe klinických príznakov alebo na základe epidemiologických a iných kritérií definovaných v uvedenom Klinickom protokole, a to vo frekvencii najviac 2-krát mesačne.
Vyšetrenie je teda hradené pri medicínskej indikácií, ak ho požaduje lekár na základe klinických príznakov ochorenia alebo epidemiologických kritérií a ak ho požaduje napríklad operatér alebo nemocničný epidemiológ pred operačným zákrokom a podobne.
Vyšetrenie výlučne na vlastnú žiadosť poistenca nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a poistenec si ho musí uhradiť sám. Ochrana zdravia ľudí je pre nás prvoradá, pri našich poistencoch naďalej stojíme aj v týchto ťažkých časoch a v prípade potreby vyššej frekvencie testovania v jednom mesiaci sa môžu i v neobmedzenom počte dať otestovať antigénovým testom.