Policajné pracoviská dokladov budú mať nové otváracie hodiny, prinášame podrobnosti

Pracoviská dokladov a evidencií Policajného zboru od pondelka  22. februára 2021 budú verejnosti k dispozícii dlhšie o dve hodiny denne.  Dosiaľ poskytovali služby od 8. do 12. hodiny, od pondelka budú otvorené do 14. hodiny. K rozhodnutiu predĺžiť úradné hodiny oddelení dokladov  a evidencií došlo po posúdení situácie s nárastom žiadostí, a to  najmä na úseku evidencie vozidiel.

Evidencia vozidiel naďalej vybavuje žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS-správou o online rezervácii. Po novom  je však možné  sa objednať až 28 dní dopredu.
 
Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov, okrem hromadných podaní, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení.
 
Oddelenia dokladov  vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba.
Vyhotovené občianske preukazy doručujú prednostne na adresu žiadateľa, v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov.
 
Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok.

Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare.
 
Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. 

Okresné úrady

Ostatné pracoviská klientskych centier zabezpečujúcich agendu okresných úradov /civilný úsek/ svoje služby naďalej poskytujú len dopoludnia od 8. do 12. hodiny. Pred osobnou návštevou naďalej odporúčajú  telefonickú a elektronickú, prípadne písomnú  komunikáciu.
 
Vstup na všetky pracoviská budú umožnený len návštevníkov, ktorí sa preukážu dokladom alebo výnimkou v zmysle aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR  č.  47/2021.