Poistenci VšZP môžu využiť zľavu na test na protilátky, prinášame podrobnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje vysoký záujem ľudí o zistenie prítomnosti protilátok na ochorenie Covid-19 v organizme, a preto prichádza s novým benefitom. V prípade, ak poistenec nespĺňa medicínske kritériá na úhradu tohto testu z verejného zdravotného poistenia, má možnosť absolvovať ho ako samoplatca s 15% zľavou.

 „To znamená, že ak si chce zistiť hladinu protilátok napríklad po prekonaní ochorenia COVID-19, pred alebo po očkovaní, prípadne po návrate zo zahraničia alebo overiť, či ochorenie náhodou už neprekonal bez toho, aby pocítil príznaky, má možnosť uplatniť si 15% zľavu z ceny vyšetrenia v sieti Medirex a Klinická biochémia Žilina. Postup je jednoduchý. Na stránke príslušného laboratória sa stačí zaregistrovať na vyšetrenie ako samoplatca a na mieste testovania, po preukázaní sa, že ide o nášho poistenca, mu bude poskytnutá zľava,“ uvádza Matej Neumann, hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Zľavu si poistenci VšZP budú môcť uplatniť od stredy 21. apríla 2021.

Primárnym cieľom testu na vyšetrenie protilátok je rozlišovacia diagnostika komplikovaných a neurčitých zdravotných stavov. Tieto vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak sú lekárom vykázané ako oprávnené. Aktuálne pravidlá vychádzajú z odporúčania Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu, ktoré špecifikujú diagnózy, u ktorých má vyšetrenie protilátok pre ošetrujúceho lekára klinický význam. Záujem poistencov o zistenie, či bezpríznakovo prekonali ochorenie COVID- 19, prípadne či majú v tele dostatok protilátok je mimoriadne veľký. V decembri a v januári stúpol až trojnásobne.

Treba si však uvedomiť, že tvorba a odbúravanie protilátok na nový koronavírus je výrazne individuálna. „Sú ľudia, ktorí si v dôsledku prekonania choroby (zvyčajne po ťažšom a ťažkom priebehu) vytvoria vysokú a stabilnú hladinu protilátok, takže sú nimi chránení aj po 5 až 6 mesiacoch. Druhým extrémom sú pacienti, ktorí si nevytvoria žiadne alebo len veľmi nízke hladiny protilátok, ktoré sú imunizačne málo účinné, alebo ktorých hladina klesá oveľa rýchlejšie ako u iných ľudí,“ upozorňuje hovorca VšZP. Predpokladá sa však, že protilátky vytvorené prekonaním choroby alebo očkovaním by mohli byť voči vírusu účinné spravidla 3 až 5 mesiacov.

To, že v tele máme istú hladinu protilátok však neznamená, že sme chránení pred opätovným nakazením sa. Protilátky nás chránia pred ťažkým priebehom choroby, avšak z výsledkov nedokážeme predpovedať, ako dlho bude človek voči ťažkému priebehu choroby imúnny. „Preto je dôležité uvedomiť si, že aj človek s vytvorenými protilátkami môže byť prenášačom nového koronavírusu a musí dodržiavať predpísané ochranné opatrenia rovnako ako človek bez imunizácie,“ dodáva M. Neumann.

Pozitívna hladina protilátok je jednoznačným dôkazom, že človek ochorenie prekonal, či už išlo o symptomatický alebo asymptomatický priebeh. Avšak ani v prípade, ak sa v tele protilátky nenájdu, nemôžeme povedať, že človek s vírusom nebol v kontakte, keďže existujú prípady, kedy prekonanie ochorenia na tvorbu protilátok nestačilo.