Kvôli vysokému deficitu sa ministrom zmrazujú platy

V apríli tohto roka európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil informáciu, podľa ktorej pomer dlhu verejnej správy k HDP v roku 2021 dosiahol na Slovensku hodnotu 63,1 %, čím došlo k prekročeniu horného limitu dlhu verejnej správy.

Znamená to, že v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti začína platiť tzv. dlhová brzda. Jedným z jej mechanizmov je aj zníženie platov členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Zníženie platov nadobudlo účinnosť od 1. mája 2022.

Z toho vyplýva, že preplatok v celkovej výške cca 880 eur bude členom vlády štandardne zúčtovaný.

Výška platu člena vlády je vo všeobecnosti určená zákonom (č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov) ako 1,5 násobok platu poslanca. Dlhová brzda (zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti) teda zmrazila plat člena vlády od 1. mája 2022 na úroveň 1,5 násobku platu poslanca v roku 2021.