Od budúceho roku budú zavedené nové evidenčné čísla vozidiel, na ktorých už nebude skratka okresu

Ministerstvo vnútra sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na vydávanie nových tzv. celoslovenských tabuliek s evidenčným číslom a ďalšie zmeny v systéme evidovania vozidiel, ktoré budú platiť od 1. januára 2023 v zmysle novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vyžiadalo si to vykonanie rozsiahlych úprav v systéme evidencie vozidiel, ktorý používajú dopravné inšpektoráty, ako aj v  elektronických službách pre verejnosť. Posledné prípravy prebehnú v závere roka.

Od budúceho roku budú zavedené celoslovenské evidenčné čísla vozidiel, na ktorých už nebude skratka okresu. Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo, nie na ich majiteľov. Novela zákona zároveň umožní vlastníkovi pri predaji vozidla ponechať si tabuľky s evidenčným číslom, ktoré následne môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo. Zruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte. Dôjde aj k vizuálnej zmene tabuliek s evidenčným číslom.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vo štvrtok 29. decembra 2022 a v piatok 30. decembra 2022 nebudú dopravné inšpektoráty prijímať žiadosti o zapísanie vozidiel do evidencie ani o ďalšie zmeny. Z rovnakého dôvodu nebudú dostupné elektronické služby evidencie vozidiel.

Klienti, ktorí majú na tento deň vytvorenú online rezerváciu, budú vybavení v neskoršom termíne.