Odelenie dojčiacej matky od dieťaťa políciou môže byť mučením

Odelenie dojčiacej matky od dieťaťa políciou môže byť mučením Ilustr. foto: Facebook Polícia SR

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) dnes ostro skritizovala postup polície v prípade matky, ktorá bola umiestnená na 4 dni do cely predbežného zadržania napriek tomu, že dojčila dieťa a zadržaná bola iba v súvislosti s drobnou krádežou potravín. Organizácia zároveň odmieta včerajšie tvrdenie Polície, že dojčiť už nemala, nakoľko polícia nemá odbornú kapacitu určovať, či matka dojčí. Neobstojí ani argument, že privolaný lekár schválil jej pobyt v cele, nakoľko ten z podstaty veci nemohol posúdiť vplyv na maloleté dieťa, ktorého záujmy a práva boli v tomto prípade pravdepodobne nezohľadnené a poškodené.

“Považujeme za nešťastné, že platná legislatíva nijako neupravuje umiestňovanie matiek maloletých do predbežného zadržania. Bolo by vhodné, aby takýto úkon podliehal osobitnému právnemu režimu a vyžadoval expertné stanovisko, tak aby boli zohľadnené primárne záujmy detí. Druhá vec je, že v tomto konkrétnom prípade je otázne, či polícia vôbec postupovala zákonne, nakoľko môže zasiahnuť do základných práv len v miere, ktorá je nevyhnutná. V čom spočívala nevyhnutnosť umiestniť do CPZ osobu, ktorá sa dopustila krádeže keksov v hodnote 4 eur bez použitia násilia, je nám záhadou. Komunikujeme s partnerskými organizáciami v zahraničí a ak nebude problém riešený, zvážime možnosť žalovať Slovenskú republiku pre podozrenie z mučenia,” povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Prípad matky piatich detí z Medzilaboriec, ktorá sa dopustila krádeže vo výške 4,5 eura obchode s potraviny bol riešený v tzv. superrýchlom konaní. Prokurátor ženu obžaloval z trestného činu krádeže. Prípadom sa už zaoberá aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý zisťuje, či bol nevyhnutný dôvod obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej z drobnej majetkovej trestnej činnosti a akým spôsobom bola pri policajnom zákroku braná do úvahy osobitná situácia tejto osoby a najlepší záujem maloletého dieťaťa.

“Medicína konštatuje, že pri náhlom oddelení dojčiacej matky a dieťaťa dochádza k adverznej reakcii v telách oboch jedincov. V niektorých prípadoch má táto reakcia aj dlhodobé následky. Z tohto hľadiska sa teda môže jednať o mučenie. V každom prípade považujem postup polície za nesúladný s Európskym dohovorom o zabránení mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ktorý sa Slovensko zaviazalo dodržiavať už pred takmer tridsiatimi rokmi. Nerozumiem preto, ako táto situácia mohla vzniknúť a aj v tejto súvislosti pripomínam, že stále nedisponujeme detenčným zariadením, v ktorom by mohli s matkami byť aj ich maloleté deti ak je to v záujme dieťaťa,” upozornil právnik IĽP Daniel Grejták.