IKEA sťahuje z trhu túto nabíjačku. Hrozí nebezpečenstvo popálenia a úrazu elektrickým prúdom

IKEA sťahuje z trhu túto nabíjačku. Hrozí nebezpečenstvo popálenia a úrazu elektrickým prúdom Foto: Ikea

Spoločnosť IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia USB nabíjačku ÅSKSTORM 40 W v tmavosivej farbe (číslo výrobku 50461193), aby ju prestali používať a kontaktovali spoločnosť IKEA so žiadosťou o vrátenie peňazí v plnej výške.

Bezpečnosť je pre spoločnosť IKEA najvyššou prioritou, a preto sťahujeme z trhu USB nabíjačku ÅSKSTORM 40 W v tmavosivej farbe z dôvodu nebezpečenstva popálenia a úrazu elektrickým prúdom spôsobeného opotrebovaním napájacieho kábla.

IKEA využíva pri vývoji svojich výrobkov prísny program testovania a hodnotenia rizík, aby sa uistila, že výrobky spĺňajú všetky príslušné zákony a normy na trhoch, na ktorých sa predávajú. Napriek tomu sme sa dozvedeli, že napájací kábel na tmavosivej USB nabíjačke ÅSKSTORM 40 W sa môže poškodiť alebo zlomiť v dôsledku častého omotávania okolo nabíjačky alebo opakovaného ohýbania. Poškodený kábel môže viesť k popáleninám a úrazu elektrickým prúdom. To je dôvod, prečo tmavosivú USB nabíjačku ÅSKSTORM 40 W sťahujeme z trhu.

Tmavosivú USB nabíjačku ÅSKSTORM 40 W možno identifikovať podľa čísla modelu ICPSW5-40-1 na štítku na jej zadnej strane.

Tmavosivú USB nabíjačku ÅSKSTORM 40 W môžete vrátiť v ktoromkoľvek obchodnom dome IKEA, kde vám budú vrátené peniaze v plnej výške. Doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je nutné predložiť.