Robíme všetko pre záchranu verejnoprávnej RTVS

Robíme všetko pre záchranu verejnoprávnej RTVS Ilustr. foto: RTVS

Ministerstvo kultúry dalo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase STaR. Týmto návrhom nás vracia do totality, chce urobiť z verejnoprávnej RTVS štátnu, vládnu, propagandistickú televíziu po vzore Ruska
a Maďarska.

Hnutie SLOVENSKO ďakuje všetkým redaktorom a zamestnancom RTVS a ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom bojujú za zachovanie verejnoprávnej RTVS aj podpísaním rôznych petícií a pripomienok k zákonu o zrušení RTVS a vytvorení STaR.
„Vieme, ako pani ministerka Šimkovičová spochybňovala petíciu na svoje odstúpenie a podpisy v nej. Preto sme zvolili postup hromadnej pripomienky cez oficiálny vládny portál slov-lex.sk. Ani pani ministerka, ani nikto iný tak nemôže spochybniť 773 podpisov ľudí, ktorí sa podpísali pod našu pripomienku k spomínanému zákonu,“ povedala bývalá ministerka kultúry Natália Milanová.

Hnutie Slovensko v hromadnej pripomienke:

- žiada stiahnutie tohto návrhu zákona, ktorý je zákonom na ovládnutie verejnoprávnych médií vládou SR
- nesúhlasí s vytvorením Rady STaR, ktorá by bola v rukách vládnej moci
- odmieta vytvorenie Programovej rady, ktorú považujeme za cenzorský orgán
- nesúhlasí so spôsobom voľby generálneho riaditeľa, ktorý by mal byť volený vládnou mocou vytvorenou radou
- nesúhlasí s tým, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, čo vytvorí chaos a ochromenie fungovania celej inštitúcie
- nesúhlasí so zmenou názvu, keďže nejde de facto o novú inštitúciu
- nesúhlasí s opätovným zavedením zmluvy so štátom, keďže je v rozpore s pravidlami Európskej komisie

„Veríme, že našu pripomienku Ministerstvo kultúry nebude ignorovať a prizve nás na rozporové konanie. Vďaka všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnuť potrebných viac ako 500 podpisov,“ povedal poslanec NR SR, člen výboru pre kultúru a médiá a spoluautor hromadnej pripomienky Lukáš Bužo.