List premiéra Roberta Fica primátorom a starostom

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka, vážený pán primátor, vážený pán starosta,

vláda Slovenskej republiky prijala celý rad opatrení s cieľom výrazne zúžiť priestor pre korupčné a netransparentné správanie sa. Ide o jednu z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020.

Treba otvorene priznať, že aj napriek vynaloženému úsiliu, negatívne vnímanie korupcie výrazne pretrváva. Situáciu zhoršuje aj nevídané spolitizovanie tejto agendy a početné verejné obvinenia bez predloženia akýchkoľvek relevantných dôkazov.

Obraciam sa na Vás, ako na predstaviteľa miestnej samosprávy, ktorý sa zúčastňuje na projektoch spolufinancovaných z európ

Aj keď v prípade korupcie existuje podľa Trestného zákona oznamovacia povinnosť, dovoľujem si Vás aj takto osobne požiadať o súčinnosť a povzbudiť Vás k správnym občianskym postojom. Som presvedčený, že nám všetkým musí záležať na čistote verejného života a dobrom mene našej krajiny. Preto neváhajte a akékoľvek závažné informácie o korupčnom správaní sa predstaviteľa štátnej a verejnej moci na ktorejkoľvek úrovni, oznámte príslušným orgánom alebo mne osobne. Každému takémuto podaniu budem venovať patričnú pozornosť.

S úctou

Robert Fico
predseda vlády SR