Žrebovania očkovacej prémie bude vysielať RTVS pod názvom Byť zdravý je výhra

Žrebovania očkovacej prémie bude vysielať RTVS pod názvom Byť zdravý je výhra

RTVS na základe spolupráce s Ministerstvom financií SR (MF SR) odštartuje 15. augusta sériu žrebovaní súťaže o očkovaciu prémiu pod názvom Byť zdravý je výhra. Každý zaočkovaný Slovák má v súlade so zverejneným štatútom šancu vyhrať základnú, štandardnú, automatickú či prémiovú výhru. 

 Kadý pracovný deň o 18.50 h zverejní RTVS na Jednotke mená vyžrebovaných základných výhier 20x po 1 000 € a štandardných výhier 5x po 10 000 €. Žrebovanie výhier prebehne pod dozorom notára. Súčasťou relácií počas pracovných dní budú postupne aj dokrútky s výhercami jednotlivých finančných výhier.

Každú nedeľu večer v hlavnom vysielacom čase naživo na Jednotke prebehne žrebovanie výhercov, ktorí získajú automatickú výhru 5x po 1 000 € a zároveň budú mať títo piati vyžrebovaní šťastlivci šancu vyhrať aj prémiovú výhru vo výške 100 000 €. Ak chcú zabojovať o prémiovú výhru, budú musieť podľa štatútu súťaže do dvadsiatich sekúnd od zazvonenia zdvihnúť telefón a počas hovoru na výzvu moderátora povedať heslo vyobrazené počas vysielania na obrazovke. Moderátormi 55-minútových nedeľných programov budú Vera Wisterová a Marcel Forgáč, počas vysielania vystúpia mnohé známe osobnosti a súčasťou týchto relácií budú aj hudobní hostia.

Do súťaže o očkovaciu prémiu bude zaradený každý, kto je očkovaný proti COVID-19 (t.j. podľa štatútu fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bolo jej pridelené rodné číslo a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá bola očkovaná na území Slovenskej republiky akoukoľvek vakcínou používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19 a ktorá je ako očkovaná osoba evidovaná v databáze očkovaných) a vykonal registráciu na webovom sídle www.bytzdravyjevyhra.sk za podmienok určených v štatúte súťaže. Štatút súťaže i ďalšie informácie o očkovacej prémii sú zverejnené na spomínanom webe.