Ľuboš Machaj sa odmietol zúčastniť parlamentného výboru k okolnostiam jeho osobného bankrotu

Ľuboš Machaj sa odmietol zúčastniť parlamentného výboru k okolnostiam jeho osobného bankrotu Ilustr. foto: RTVS

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj odmietol pozvanie zúčastniť sa zasadnutia 8. schôdze medálneho výboru v parlamente s jediným bodom programu „Vysvetlenie generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja k okolnostiam jeho osobného bankrotu*“. Svoje rozhodnutie oznámil doručením oficiálneho listu výboru.

Svoje rozhodnutie odôvodnil nasledujúcimi argumentami:

Okolnosti oddlženia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii GR RTVS opakovane verejne vysvetlil. Za podstatné považuje najmä to, že v rámci kandidatúry na funkciu generálneho riaditeľa RTVS mediálnemu výboru predložil všetky požadované dokumenty. Tieto dokumenty boli predmetom podrobného posúdenia zo strany NR SR a jej orgánov, naďalej sa nachádzajú v dispozícii NR SR a na ich obsahu sa nič nezmenilo. Všetky informácie, ktoré bol Ľuboš Machaj v zákonnom rozsahu povinný poskytnúť, poskytol úplne a pravdivo, píše sa v stanovisku RTVS.

"Situácia, ktorá vyústila do jeho oddlženia v súlade so zákonom o konkurze, súvisela s jeho úsilím o zachovanie plurality médií. V zmysle zákonov SR je jediným vecne príslušným orgánom na riešenie takejto situácie súd, ktorý v danej veci vyniesol právoplatné rozhodnutie. Otázky, ktoré sa týkajú oddlženia Machaja, teda v zákonnom rozsahu a zákonným spôsobom smie riešiť a aj riešil práve príslušný súd," píše v stanovisku RTVS.

Ako ďalej píše v liste právomocou posudzovať vybrané okolnosti týkajúce sa osobnej sféry generálneho riaditeľa RTVS disponuje mediálny výbor len vo vzťahu ku kandidátom na túto funkciu, a to výlučne v priebehu voľby generálneho riaditeľa RTVS. Majetkové pomery generálneho riaditeľa RTVS počas jeho funkčného obdobia sú predmetom posudzovania zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, a to v ústavným zákonom predpísanom rozsahu a ústavným zákonom predpísaným postupom. Povinnosti voči výboru pre nezlučiteľnosť si Ľuboš Machaj vždy dôsledne plnil.

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona o rokovacom poriadku NR SR majú povinnosť zúčastniť sa zasadnutia výboru v prípade, ak sú naň pozvaní, výlučne „členovia vlády, vedúci iných orgánov štátnej správy a generálny prokurátor“ a že vo vzťahu k iným osobám zákon takúto povinnosť neustanovuje, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že predmetom rokovania majú byť v zmysle navrhovaného programu otázky, ktorých posudzovanie v žiadnom rozsahu a za žiadnych podmienok (s výnimkou voľby generálneho riaditeľa RTVS) nie je súčasťou vecnej pôsobnosti mediálneho výboru, ale spadá do výlučnej pôsobnosti iných orgánov, ktoré už túto pôsobnosť vykonali, sa GR RTVS jeho zasadnutia nezúčastní, dodáva RTVS.

*Osobný bankrot Machaja súvisel s rádiom Twist

Ľuboš Machaj bol v osobnom bankrote pre dlžoby z čias Twistu. Išlo o pôžičku v hodnote niekoľkých miliónov korún. Za pôžičku ručil vlastným majetkom a vzniknuté dlhy sa pred rokmi rozhodol riešiť osobným bankrotom, pretože sa celý proces podľa neho naťahoval takmer desať rokov. "Proces je tesne pred ukončením, musí už len rozhodnúť súd, či akceptuje poslednú vec," povedal Machaj pre SME pred dvoma rokmi.  Poslanci pri voľbe hlasovali za Machaja napriek informácii o bankrote. "Pán Machaj patril medzi zakladateľov Rádia Twist, ktoré bolo počas mečiarovskej éry ostrovom slobodnej a nezávislej žurnalistiky. V snahe o záchranu tohto dôležitého médiá sa zaručil aj svojim majetkom, v dôsledku čoho mu vznikol dlh," povedal pre SME Michal Šipoš z OĽaNO.