Reportáž RTVS o úmrtí učiteľky po vakcíne AstraZenecou porušila zákon, rozhodla rada

Reportáž RTVS o úmrtí učiteľky po vakcíne AstraZenecou porušila zákon, rozhodla rada Reprofoto RTVS

Kontroverzná reportáž o úmrtí učiteľky, za ktorú dostali redaktorky od vedenia RTVS pochvalu a ktorá odradila mnohých od očkovania, porušila zákon. Po niekoľkých mesiacoch od odvysielania príspevkov Rada pre vysielanie a retransmisiu oznámila, že reportáže RTVS porušili zákon.

 V čase, keď sa na Slovensku rozbehlo vo veľkom očkovanie vakcínou AstraZeneca, RTVS odvysielala v hlavných správach emotívnu reportáž redaktorky Miroslavy Ščobíkovej o tom, že koncom februára zomrela 38-ročná učiteľka Antónia, ktorá bola dva týždne pred tým očkovaná vakcínou AstraZeneca. Jej reportáž nadväzovala priamo na inú reportáž s názvom Sťahujú ďalšiu šaržu vakcíny AstraZeneca. Aj keď redaktorka v reportáži povedala, že „priama súvislosť s očkovacou látkou nie je potvrdená“, spôsob, akým reportáž redakcia pripravila, navodzovala dojem, ako keby vakcína AstraZeneca bola príčinou úmrtia pomerne mladej učiteľky. Spojitosť s vakcínou vychádzala len z emotívnych tvrdení zroneného otca, neskôr komeptentné orgány oznámili, že smrť učiteľky nesúvisela s očkovaním.
Informácia RTVS si už však žila vlastným životom a mnohých od očkovania odradila.

Odporúčame aj:  Pri zavádzajúcej reportáži o úmrtí učiteľky po očkovaní redaktorka nepriznala konflikt záujmov a prekrútila vyjadrenia mŕtvej učiteľky (FOTO)

RTVS podľa rozhodnutia rady nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť tohto spravodajského programu tým, že RTVS predmetnými príspevkami v dôsledku spôsobu ich spracovania a zaradenia emotívnych vyjadrení otca zosnulej učiteľky poskytol recipientom nepresné informácie o tom, že úmrtia v zahraničí a úmrtie v Slovenskej republike súvisia s očkovaním vakcínou AstraZeneca.

„Spôsob spracovania témy o očkovaní a rámcovanie príspevkov v programe Správy RTVS tak podľa nášho názoru v kontexte evokuje súvislosť medzi úmrtiami a danou šaržou vakcíny AstraZeneca. Recipient tak v konečnom dôsledku v programe dostal nepresné informácie o tom, že úmrtia súvisia s očkovaním vakcínou AstraZeneca,“ napísala v hodnotení Kancelária rady.

„Vysielatelia by mali brať do úvahy spoločenskú zodpovednosť, ktorú nesú pri informovaní o takto citlivých témach. Je vo verejnom záujme informovať zodpovedne s ohľadom na ochranu verejného zdravia, najmä v súčasnej epidemiologickej situácii,“ zdôrazňuje Kancelária rady.