Slovenskú televíziu potrestali neprávom

Slovenskú televíziu potrestali neprávom

Niektorým rozhodnutiam licenčnej rady pri rozdávaní sankcií nerozumiem a posledná sankcia za reportáž o pláne vlády vytvoriť jednotnú zdravotnú poisťovňu je jednou z nich. Hoci je nevyvážených reportáží, ktoré si zaslúžia sankcie, v slovenských televíziách viac ako dosť, licenčná rada si na pokarhanie vybrala príspevok, v ktorom redaktorka priniesla názory zo všetkých možných strán.

Sankciu - upozornenie na porušenie zákona - dala tento týždeň rada RTVS za príspevok - Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi, ktorý bol odvysielaný v Správach STV v lete minulého roka. Bol o plánoch vlády vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Pokračovanie.