Samo Trnka si môže vydýchnuť. Jeho Gašparovič prešiel bez ujmy

Samo Trnka si môže vydýchnuť.  Jeho Gašparovič prešiel bez ujmy

Aktualizácia: Členovia rady sa rozhodli, že satirickou reláciou o tom, ako sa prezident so svojim hovorcom chystá na prezidentský prejav, sa zaoberať nebudú. 

"Expresívnejšie výroky odzneli aj na adresu francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Európsky súd vtedy rozhodol, že šlo o satiru. Na základe uvedeného si myslím, že sťažnosť je neopodstatnená," povedal člen rady Peter Škultéty. Členovia rady s ním súhlasili.

Pôvodná správa: 8. apríla 2013:
V januári 2013 na TV SME.sk v rubrike Trnkovo úplne vážne bolo zverejnené satirické video, parodizujúce prípravu na prezidentov príhovor s názvom „Unikol záznam zo zákulisia prezidentovho príhovoru."

Dvojica komikov Samo Trnka a Pavel Graus zahrali skeč o tom, ako hovorca pripravuje prezidenta na slávnostný príhovor k svojim občanom. Nie je to spravodajský formát, tvorcovia nešetrili expresívnymi výrazmi, zveličovaním. Padali aj ostré nadávky a vulgarizmy.

Rada pre vysielanie a retransmisiu do programu utorkového zasadnutia zaradila sťažnosť od nemenovanej diváčky, ktorú video pohorošilo. „Pozrela som si tú nekonečnú aroganciu, zvrhlosť autorov videa hanobiacich tým najprimitívnejším spôsobom hlavu štátu. Dovolím si týchto ľudí označiť za nebezpečných, zvrhlých a najpodlejších sluhov prisluhujúcich tým najpodlejším, ohrozujúcich ľudské a osobné práva a vôbec morálnu bezpečnosť jednotlivca v našej Slovenskej republike.Sťažovateľka je presvedčená, že video spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahlo do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd Ivana Gašparoviča.

„Podľa smernice aplikovanej do zákona o vysielaní a retransmisii rada dohliada už aj na niektoré druhy internetovéo vysielania," povedal pre Omédiách.com predseda rady Miloš Mistrík. Hodnotiť paródiu pred zasadnutím rady nechcel.

Rada zaradila sťažnosť do programu. V utorok sa rozhodne, či členovia začnú, alebo nezačnú správne konanie.

V podkladoch pre členov rady sa píše okrem iného aj nasledujúce:

Ako je zrejmé z uvedeného, prezident Gašparovič bol vo videu vykreslený ako senilná, nesvojprávna, „dementná“ a trucovitá osoba, ktorá sa riadi pokynmi svojho hovorcu Trubača, príp. predsedu vlády R. Fica, a je v podstate „bábkou“ v ich rukách. Navyše, svojím správaním a vystupovaním im robí hanbu. Vykreslený bol ako osoba, ktorú treba vodiť, hovoriť (resp. prikazovať) jej, čo má robiť a hovoriť, ako má sedieť pred kamerou. Keď sa vzoprie, treba na ňu vulgárne nakričať a vynadať jej, aby poslúchala.

V rámci videa boli za účelom karikovania osoby Ivana Gašparoviča použité aj také výrazové prostriedky, ktoré možno hodnotiť ako pomerne expresívne a vulgárne:

- vulgárne označenie ko..t starý - napriek tomu, že slovo ko...t bolo vypípané, a teda predmetné slovo nezaznelo v plnom znení, myslíme si, že je zrejmé, že sa jedná o ťažký vulgarizmus kokot vo význame mužského pohlavného údu;

- vulgárne výrazy, ktoré zazneli na adresu postavy prezidenta Gašparoviča v súvislosti s jej neschopnosťou predniesť pripravený príhovor – ide o výrazy pi..u si pamätá a nakopať do gulí. Slovo pi...u bolo vo videu vypípané, avšak domnievame sa, že je zrejmé, že sa jedná o slovo piča, vulgárne označenie pre ženský pohlavný orgán. Slovo bolo použité v rámci frázy v zmysle, že prezident si nič nepamätá.

Slovo gule použité v rámci frázy nakopať do gulí je vulgárnym označením pre mužské semenníky;

- autori videa nechali postavu prezidenta I. Gašparoviča, sadnúť si na kolík, resp. vopchali jej kolík do konečníka. Vo videu je to zdôvodnené tým, že inak by sa za kamerou krčil a mohol by ujsť;

- dehonestujúce označenie postavy prezidenta Gašparoviča ako šaša, ktorého „Havel vyj...al, Mečiar s ním vytrel topánky a Ficovi vošiel do riti“. Slovo vyj...al bolo vypípané, myslíme si však, že je zrejmé, že ide o vulgárny výraz vyjebať v predmetnom kontexte v zmysle odvolať, prepustiť, zbaviť funkcie.

S ohľadom na to, že posudzované video bolo podľa našej mienky satirickým vyjadrením názoru jeho tvorcov na osobu prezidenta Ivana Gašparoviča a jeho pôsobnosť vo funkcii prezidenta SR, ktoré síce obsahovalo značne expresívne a vulgárne výrazové prostriedky smerujúce voči osobe prezidenta, ako aj s ohľadom na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v obdobných prípadoch týkajúcich sa interferencie práva na slobodu prejavu s právom na ochranu osobnosti, máme za to, že namietaným videom nedošlo k porušeniu ustanovenia zákona, odporúčajú úradníci kancelárie rady.

 

Prvýkrát rada pokutovala vydavateľstvo za video na internete na konci minulého roka. Sankciu vo výške 500 eur dala vydavateľstvu Ringier Axel Springer Slovakia, v súvislosti s komentovaním ďakovnej reči speváka Majka Spirita. Ten na Sláviku ďakoval "vesmíru aj za to, že stvoril zázračnú zelenú rastlinu, ktorá mi pomáha pri písaní textov."

Internetové video sa reguluje od konca roku 2009, kedy bol novelizovaný zákon o vysielaní a retransmisii na základe Európskej smernice o audiovizuálnych službách.