365.bank upozorňuje na problém rodovej (ne)rovnosti a mužsko-ženských stereotypov

365.bank upozorňuje na problém rodovej (ne)rovnosti a mužsko-ženských stereotypov Foto: 365.bank

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prináša 365.bank pomerne netradičný pohlaď na fenomén nedostatočnej rodovej rovnosti. Optikou detí. V spolupráci so zmudri.sk, platformou pre vzdelávanie mladých, prináša online kampaň zameranú na šírenie povedomia o potrebe rodovej rovnosti a zmývania mužsko-ženských stereotypov.

Chlapci neplačú, ružová je farba pre dievčatá a žena by sa mala starať o domácnosť, zatiaľ čo muž by mal zarábať peniaze. Prvé mužsko-ženské stereotypy sa objavujú už u detí a u mladých ľudí. Potvrdzuje to aj najnovší prieskum, ktorý si dala vypracovať 365.bank pri príležitosti šírenia povedomia o tejto téme.

Trišesťpäťka pritom komunikuje svoj postoj ku kľúčovým celospoločenským témam prakticky od svojho vzniku. Či už ide o ekológiu, kritické myslenie a aktivity zamerané proti šíreniu konšpirácií, hoaxov a dezinformácií, ale aj podporu očkovania a ďalšie.

„Zodpovedné spoločnosti by mali byť nositeľom hodnôt a v rámci svojho mediálneho priestoru formovať postoje a kultivovať spoločnosť. Nedostatočnú rodovú rovnosť pitom považujeme za jeden z dnešných problémov. Ženy vykonávajú až 3/4 celkovej neplatenej práce, majú menej času na osobnostný rozvoj, kariérny rast a v konečnom dôsledku zarábajú o pätinu menej ako muži. Všetky tieto aspekty následne zhoršujú ich finančnú kondíciu, znižujú schopnosť vytvárať si rezervu a tým aj ekonomickú samostatnosť a v budúcnosti aj výšku dôchodku,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

S cieľom podporiť myšlienku rodovej rovnosti spúšťa Trišesťpäťka v spolupráci so vzdelávacou platformou zmudri.sk edukatívnu online kampaň. Do hlavných úloh obsadila banka deti a tínedžerov, ktoré spontánnym, autentickým a častokrát aj vtipným spôsobom reagujú na otázky súvisiace s rolami, postavením či odmeňovaním mužov a žien.

„Pri téme rodovej rovnosti existuje medzi mladými ľuďmi veľké množstvo mýtov, predsudkov, či dokonca dezinformácií. Stretávame sa s tým pri našej práci na základných a stredných školách. Preto je pre nás veľmi dôležité diskutovať s mladými na tieto témy nielen na samotných školách, ale aj v online priestore prostredníctvom nášho vzdelávacieho obsahu na sociálnych sieťach,“ vysvetľuje Julián Gerhart, Director & Co-founder zmudri.sk.

Deti vnímajú ženu najmä pri domácich prácach

Podľa prieskumu 365.bank realizovaného agentúrou 2muse je pritom až polovica detí a tínedžerov presvedčených, že primárnou úlohou ženy je starať sa o domácnosť. Jej rolu tak vnímajú najmä prostredníctvom domácich prác, varenia či nákupov. Dokonca takmer tretina je presvedčená, že žena, na rozdiel od muža, musí vedieť variť.
Až na štvrtom mieste si asociujú ženy s prácou vo svojom bežnom zamestnaní. Naopak, mužom pripisujú práve túto aktivitu najčastejšie. Zaujímavosťou pritom je, že stereotypné vnímanie rolí prevažuje viac u chlapcov ako u dievčat.

Od muža sa očakáva, že zarobí viac a zabezpečí rodinu

Výsledkom mužsko-ženských stereotypov je pritom podľa 365.bank aj veľký tlak na mužov súvisiaci s potrebou finančného zabezpečenia, ich vnímaním ako živiteľov rodiny, ale aj obmedzovaním prejavovania emócií.
Podľa prieskumu banky sa až 40 % detí prikláňa k tvrdeniu, že muži by mali byť tí silnejší. Polovica je presvedčená, že primárne otec by mal vedieť rodinu finančne zabezpečiť. Muži sa tak môžu častejšie dostať do zvýšeného finančného vypätia a stresu. Peniaze sú pritom vo všeobecnosti jedným z najväčších stresových faktorov v živote človeka. V dôsledku rodovej nerovnosti a finančných stereotypov je táto ťarcha spravidla na pleciach muža.