SITA rebrandovala portál Webnoviny na SITA Webnoviny

SITA rebrandovala portál Webnoviny na SITA Webnoviny

Slovenskej tlačová agentúra (SITA) prichádza so zmenami. Hlavným spravodajským portálom sa stali "SITA Webnoviny" na doméne sita.sk.

 

Cieľom zmeny je predovšetkým zjednodušenie komunikácie smerom ku čitateľom aj klientom, oznámila agentúra v tlačovej správe. Korporátna stránka SITA a prístup k B2B službám agentúry sa presunuli na subdoménu biz.sita.sk.

SITA týmto krokom pokračuje v združovaní produktov pod spoločnou značkou, ktoré spustila rebrandingom odvetvových portálov zameraných na energetiku, klímu, financie, dopravu, reality, zdravotníctvo, priemysel, potravinárstvo a technológie.

„SITA má víziu vystupovať na trhu ako médium, ktoré sa venuje relevantnému obsahu, odborným témam, analýzam a komentárom k aktuálnym spoločenským témam. Z dôvodu nového strategického smerovania je nutný rebranding. Jednou z motivácií pri rozhodovaní bolo aj nejednoznačné vnímanie širokého portfólia agentúry SITA. Názov SITA má historicky lepšiu poznateľnosť na trhu a je lepšie zapamätateľný,“ povedal výkonný riaditeľ SITA Branislav Kmeť.