Vydarila sa svadba SWANu a 4ky a ako to pocítia zákazníci?

Vydarila sa svadba SWANu a 4ky a ako to pocítia zákazníci? Reprofoto 4ka

Minulý rok sa spojili značky SWAN a 4ka. Ako to dopadlo? Aké výzvy zvládol telekomunikačný operátor v roku 2022 a ako to pocítia zákazníci? O novinkách ale aj pohľade späť sa rozprával šéf marketingu 4ky Roland Kyška s generálnym riaditeľom SWANu Romanom Vavríkom.

Ako hodnotíte posledný rok?

Vzhľadom na to, že sa nám v roku 2021 podarilo zavŕšiť transakciu, ktorá znamenala zmenu akcionárov, zjednocovanie organizačných štruktúr, preschvaľovanie úverov v banke a zároveň schvaľovanie na Protimonopolnom úrade SR, tak sa nám konečne k 1. 1. 2022 podarilo spojiť predtým dvoch separátnych telekomunikačný operátorov, vytvoriť tak jednu celistvú, konvergovanú firmu fixnomobilných služieb a tak máme Swan, ktorý prvý rok pôsobil na trhu ako zjednotená firma. Bol to veľký míľnik v histórii firmy, ale aj na telekomunikačnom trhu. Som presvedčený, že je to aj jeden zo smerov, ktorým sa bude oberať trh dopredu – čiže ďalšou konsolidáciou, spájaním produktov, spájaním služieb a poskytovaním služieb s pridanou hodnotou, či už sa bavíme o rezidentoch alebo o korporátnom segmente.

Priniesla fúzia očakávané výsledky? Ako vyzerá po roku od spojenia?

Z pohľadu hospodárskych výsledkov - firme sa za rok 2022 podarilo dosiahnuť 137 miliónov tržieb, čo predstavuje približne 5,5 percentný nárast oproti minulému roku a zároveň takmer 40 miliónov zisku, čo je oproti minulému roku tiež nárast. Pritom rok 2022 bol veľmi náročný pre všetkých operátorov ale aj pre veľmi veľa firiem, ktoré pôsobia na Slovensku - v kontexte inflácie, zdražovania všetkých materiálov a vstupov, v kontexte zmien úrokových sadzieb, nárastu cien energií, ktoré celkom zásadne ovplyvňujú každého telekomunikačného operátora. Napriek tomu sa nám podarilo rásť v tržbách, k čomu prispelo aj získanie nových klientov, špeciálne v segmente B2C a tiež v rezidenčnom segmente a to aj v mobilných aj fixných službách. Zisk nám až tak nerástol, lebo nám narástli aj prevádzkové náklady.

Prečo je pre operátora taký kľúčový náklad elektrická energia?

Celý telekomunikačný operátor funguje na elektrickej energii - pri dátových centrách, kde sa prevádzkujú technológie, platformy, systémy, z pohľadu pokrytia signálu, tie veže a základové stanice tiež fungujú na elektrinu. V podstate všetky IT systémy fungujú na elektrinu. Na popredí to nie je vidno, ale na pozadí je elektrina jeden z kľúčových nákladov firmy a vzhľadom na to, že elektrina medziročne zdražela v niekoľkých desiatkach percent, tak to robí aj zásadný vstup do nákladovej štruktúry. Medziročne zásadným spôsobom zdraželi fixné náklady, tým pádom to vo finále ovplyvnilo aj ziskovosť firmy za rok 2022.

Kde si zákazník mohol všimnúť fúziu a kde ho to pozitívne ovplyvnilo?

Spravili sme kompletný rebranding pobočkovej retajlovej siete, čiže služby pre rezidentov, domácností, pre fyzické osoby si už zákazník kúpi na Swan centre, ktoré sa rebrendovalo na brand 4ky. Celé portfólio služieb sa už neposkytuje pod brandom Swan ale pod brandom 4ka, čiže všetky zmluvy, predajné materiály, reklama… komunikujeme pod jednotnou značkou 4ka.

Od minulého roka má 4ka služby aj pre domácnosť. Čo môžem mať doma ako obyčajný občan od 4ky?

Napríklad služby internetu na akejkoľvek technológii – či už optickej alebo bezdrôtovej, služby televízie – či už na vlastnej sieti 4ky, alebo partnerskej. Zároveň mobilné SIMkarty a k tomu paušály a doplnkové balíky, všetko pod spoločným brandom 4ka.

Prečo je backbonová sieť je kľúčový v tomto segmente?

Backbonová sieť znamená doslova chrbticová sieť. Spomedzi hlavných operátorov sme 4-tý v poradí, ktorý máme po roku 2022 vybudovanú vlastnú chrbticovú sieť, niekde na úrovni 2 tisíc kilometrov po celom Slovensku. Predchádzajúce roky sme mali chrbticovú sieť prenajatú od partnera. 
Chrbticová sieť prepája veľké uzly po Slovensku a slúži na transport veľkého objemu dát z jedného bodu do druhého a zabezpečuje prevádzku celej siete. Niektoré malé časti máme ešte prenajaté, ale nosnú časť máme vlastnú, čo nám umožňuje robiť dôležité veci – máme neobmedzenú kapacitu v sieti na prenos dát, pričom ju vieme podľa potreby rozširovať. Druhá vec je, že máme urobenú redundanciu do konca aj georedundanciu, čiže nie je vytvorená len jedna jediná trasa, ale viac, a to slúži na to, že že keby sa nám aj prerušila, presekla, nabehne nám vzápätí záložná trasa. Čiže, ak by došlo k výpadku jednej siete, naši klienti nepocítia.

Prečo by som si ja, ako klient mal vybrať zákazníka, ktorý má vlastný backbonovú sieť pred niekým, kto ju nemá vybudovanú?

Túto úvahu si bežný spotrebiteľ nepoloží. Ale v prípade veľkých klientov, firiem, ktorí chcú mať prepojenú pobočkovú sieť a tam ich IT technici sa zaujímajú, ako je sieť postavená – je tam rozdiel, ak si napríklad porovnajú, či si chcú objednať internetové pripojenie od lokálneho alebo od veľkého poskytovateľa, kde mi tu redundanciu zabezpečenú máme.

Prečo refarming bolo ďalším kľúčovým slovom roka 2022?

Refarming je v našom žargóne scelenie mobilného spektra, v tomto prípade v 1,8 GHz, čo je nosná frekvencia, ktorú 4ka používa na poskytovanie služieb jednak hlasových 2G služieb a jednak dátových 4G služieb. V minulosti sa to spektrum dražilo v nejakých etapách a každý operátor si vydražil nejakú časť spektra. V roku 2022 došlo k dohode, že si operátori povymieňali jednotlivé spektrá tak, že ich majú v ucelených blokoch. Čo prinieslo dve dôležité veci. Že sa získala väčšia kapacita, väčšia priepustnosť, čo umožňuje poskytovať kvalitnejšie služby a je možné poskytovať vyššie prenosové rýchlosti. Bola to unikátna dohoda, kde sa spektrum rozdelilo na 4 regióny a každý operátor má v nejakom jednom regióne menej a v ostatných získal viac.

Keď sa začalo hovoriť o refarmingu, boli obavy, že sa operátori nedohodnú. Ako je možné, že k takej zložitej operácii medzi konkurujúcimi operátormi nakoniec došlo?

Veľkú zásluhu na tom mal Telekomunikačný úrad SR, ktorý celý ten proces koordinoval a snažil sa všetkým po dobrom celý ten proces vysvetliť. Som veľmi rád, že sa to podarilo. Je to jeden z dôležitých míľnikov aj do budúcnosti, pretože na Slovensku je trend budovať skôr paralelné optické siete, paralelné 4G, 3G, 5G siete. A ja sa pýtam, do kedy to bude takto fungovať? Je to neefektívne vynakladanie finančnými prostriedkami a naviac, to tu potom vyzerá ako v legolande. Ja si myslím, že aj do budúcna by sa mohli operátori užšie koordinovať. Samozrejme, tam kde to dáva zmysel.

V poslednom prieskume zákazníckej skúsenosti audítorskej spoločnosti KPMG 4ka obhájila už tretí rok v rade prvenstvo v sektore telekomunikácií. Prekvapilo vás to?

Potešilo ma, že sme z pohľadu customer experiences už tretíkrát za sebou spomedzi všetkých štyroch operátorov číslo jedna. To sa veľmi teším, pretože za tým je vidno naše úsilie, taká tá mravenčia práca, ktorá sa vo firme deje, čím chcem aj poďakovať všetkým ľuďom, ktorí na tom participujú.

No celkovo sektorové hodnotenie sa oproti minulému aj predminulému roku zhoršilo. Vnímam to tak, že ako sektor nejdeme správnym smerom, a iné sektory urobili za posledné dva roky z pohľadu customer experiences podstatne viac, ako sme urobili my – všetky 4 firmy – v telekomunikáciách. Musíme na tom kolektívne zapracovať. Čiže, keď my sme v tejto téme z pohľadu konzumentov líder, tak si briem za svoje, aby sme v tomto líderstve pokračovali. A nech by už ostatní v tom nerobili nič, tak my máme povinnosť v tom stále napredovať a robiť kroky k tomu, aby sme sa pri customer experiences zlepšovali. Verím, že si to zoberú za svoje aj ostatní naši konkurenti a že ten sektor posunieme do tej hornej polovice.

Čo môžu zákazníci Swanu a 4ky očakávať v roku 2023?

Dúfam, že veľa noviniek a veľa zaujímavých vecí. Nemôžem povedať všetko otvorene predtým, ak osa to udeje. Onedlho chceme spúšťať viacero vecí. Rok 2023 nie je jednoduchý. Vstupy všetkých nákladov nám budú rásť. Za minulý rok bola inflácia 12,8 percenta, ja odhadujem, že niekde okolo 10tich bude aj v roku 2023. To všetko spôsobuje tlak na koncových spotrebiteľov aj na firmy. A ja si prajem, aby sme sa všetci utužili a správali sa racionálne a pragmaticky, nevybíjali sa medzi sebou a skôr sa sústredili na to, aby všetky tie peniaze, ktoré nám ostanú z pohľadu zisku sme reinvestovali späť do sektora a tým zlepšovali kvalitu služieb. Ak sa pozavádzajú akékoľvek ďalšie špeciálne odvody a dane, tak to pôjde na úkor toho, že v systéme ostane menej peňazí a menej peňazí sa potom môže dať späť do rozvoja, zlepšovania. Tu by som bol rád, keby si všetci tí, ktorí o tom rozhodujú, uvedomili, že to je síce pekný krok na získanie prostriedkov do štátnej kasy, ale na druhej strane to je proti záujmu spoločnosti a firiem.

Čo a týka pohľadu do firmy, tým, že sme minulý rok zavŕšili budovanie našej chrbticovej siete, tak v tomto roku sa z pohľadu platforiem sústredíme na výmenu jednej kľúčovej platformy pre hlasové služby pre rezidenčných klientov. A rovnako pripravujeme novinku na jeseň, ktorú si nechávam v zálohe a prezradím viac nabudúce.