Facebook, Instagram a Threads začínajú označovať obrázky a videá vytvorené umelou inteligenciou

Facebook, Instagram a Threads začínajú označovať obrázky a videá vytvorené umelou inteligenciou Ilustr. foto: Meta

Spoločnosť Meta má novú funkciu Meta AI, s ktorou začína fotorealistické obrázky vytvorené pomocou umelej inteligencie označovať ako „Imagined with AI”. "Ak budú používatelia v budúcnosti publikovať obsah s fotorealistickým videom alebo realisticky znejúcim zvukom, ktorý bol vytvorený alebo digitálne upravený umelou inteligenciou, budú musieť použiť tento nástroj. Ak tak neurobia, spoločnosť Meta im môže uložiť postih," avizuje Meta. 

Meta v súčasnosti pracuje na spoločných štandardoch na identifikáciu obsahu vytvoreného umelou inteligenciou a čoskoro začne takto označovať všetok vizuálny AI obsah na svojich platformách.

"Spoločnosť podniká niekoľko krokov, aby dala ľuďom najavo, že sa jedná o obsah vytvorený umelou inteligenciou, vrátane umiestnenia viditeľných značiek, neviditeľných vodoznakov a metadát vložených do grafických súborov. Schopnosť toto rozpoznať umožní označovať obrázky generované umelou inteligenciou, ktoré používatelia zverejňujú na platformách Facebook, Instagram a Threads," píše Meta v tlačovej správe.

V nasledujúcich mesiacoch by sa pri takýchto obrázkoch mali objavovať štítky vo všetkých podporovaných jazykoch, teda aj v slovenčine.

Meta pri vývoji ohľadom AI spolupracuje s inými technológickými spoločnosťami, ktoré sa združujú v rámci fóra Partnership for AI (PAI). Spoločne vyvíjajú špecifické nástroje, ktoré dokážu napríklad pomocou metadát identifikovať neviditeľné znaky, a to umožní označovať obrázky vytvorené AI od spoločností Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney a Shutterstock.

Meta už pridáva nástroj, ktorý používateľom umožňuje určiť, či zdieľajú video alebo zvuk vytvorený umelou inteligenciou.

V prípade, že sa digitálne vytvorený alebo upravený obsah považuje za rizikový a môže vážne zavádzať verejnosť, spoločnosť Meta môže pridať viditeľnejšie označenie, aby poskytla používateľom viac informácií a kontextu.