O2 prichádza s produktom prispôsobeným pre potreby deti a ich rodičov

O2 prichádza s produktom prispôsobeným pre potreby deti a ich rodičov

Telekomunikačný operátor O2 prináša pre svojich zákazníkov novú SIM kartu navrhnutú pre potreby rodičov, ktorí chcú mať aktivity svojich detí pod palcom. O2 Junior je prvá SIM-ka, ktorej hlavnými benefitmi sú jednoduché riadenie mobilnej spotreby, neobmedzené volania a SMS na tri zvolené telefónne čísla, a bezpečnosť v digitálnom priestore v sieti O2.

„Doteraz nebol na trhu jednoduchý program navrhnutý pre potreby rodičov a ich deti. Keď sme od rodičov zisťovali, ako by takáto služba mala fungovať, povedali nám, že sa obávajú obsahu, ktorý môžu deti na internete vidieť. Rovnako ich zaťažovalo neustále kontrolovať, či ich dieťa má dostatok kreditu, a teda či sa v prípade potreby dovolá domov. Takisto sme si všímali, že mnoho rodičov malo na konci mesiaca obavy, či im nepríde domov prekvapenie vo forme prehnane vysokej faktúry. SIM-ka O2 Junior preto odstraňuje všetky doterajšie bariéry a výrazne uľahčuje kontrolu rodičov nad mobilom svojich detí,“ povedal Martin Nemček, Product Owner O2 Paušálu.

POdľa slov Nemčeka SIM-ka O2 Junior rodičom umožňuje mať telefón svojho dieťaťa pod kontrolou, zároveň dieťa chráni pred falošnými webmi, neželaným obsahom a inými nástrahami internetu.

 Hlavné benefity SIM-ky O2 Junior:

• Rodičia získajú pre svoje dieťa neobmedzené volania a SMS na 3 vopred zvolené telefónne čísla do všetkých sietí na Slovensku. Dieťa tiež získa 4 GB dát.
• Rodičia vedia nastaviť limity na telefónoch svojich detí pre dátovanie, telefonovanie a posielanie správ. Tento limit dokáže rodič pravidelne meniť a prispôsobovať aktuálnym potrebám svojho dieťaťa.
• Aby sa deti dokázali vždy spojiť so svojimi blízkymi, program umožňuje nastaviť 3 telefónne čísla akéhokoľvek slovenského operátora, na ktoré sa dieťa dovolá aj po prečerpaní limitu.
• Súčasťou SIM-ky O2 Junior je aj nová služba O2 Security, ktorá chráni pri mobilnom datovaní pred falošnými webmi, neželaným obsahom a inými nástrahami internetu.
• Poplatok za program a prípadná nadspotreba v rámci limitu sa rodičovi zaúčtuje priamo do faktúry, vďaka čomu nemusí riešiť dobíjanie kreditu, ani prekvapenia z prehnane vysokej faktúry.
• Dieťa má tiež blokované služby tretích strán (VAS služby) a zároveň je vyradené z akejkoľvek marketingovej komunikácie zo strany operátora.
• Program O2 Junior je dostupný pre rodičov s akýmkoľvek O2 Paušálom len za 10 € mesačne.

„Zavádzanie opatrení pre zdravé a bezpečné využívanie digitálnych technológií je správnym krokom. My v OZ Rodičia.sk chceme, aby deti boli šťastné, zdravé a vzdelané. Rodičia chcú naučiť svoje deti pracovať s novými technológiami tak, aby pre ne nepredstavovali hrozbu, ale príležitosť. Zodpovedný prístup mladých ľudí a detí v digitálnom prostredí by mal byť prioritou pre celú spoločnosť. V našom združení sme za jasné a rozumne stanovené pravidlá, ako by mali rodičia a deti pristupovať k digitálnym technológiám už dnes,“ povedal Martin Martinkovič, psychológ a člen expertnej skupiny pre vzdelávanie v OZ Rodičia.sk.