365.bank na zahraničných trhoch opäť emitovala balík MREL dlhopisov

365.bank na zahraničných trhoch opäť emitovala balík MREL dlhopisov Ilustr. foto: 365bank

365.bank na zahraničných trhoch opäť emitovala a úspešne umiestnila ďalší balík MREL dlhopisov pre inštitucionálnych investorov.

Po predchádzajúcich úspešných emisiách nezabezpečených dlhopisov (tzv. MREL) prináša 365.bank ďalšiu. Ide doteraz o jej najväčšiu jednorazovú emisiu v objeme 150 miliónov eur, ktorá je určená inštitucionálnym investorom.

MREL dlhopisy vydávajú banky za účelom splnenia požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky emitenta. Ide o regulatórnu povinnosť, v zmysle ktorej 365.bank v predchádzajúcich rokoch úspešne umiestnila svoje predchádzajúce emisie.

„Podarilo sa nám úspešne emitovať a umiestniť historicky najväčšiu jednorazovú emisiu našich MREL dlhopisov. Ide o jasný signál, že aj investori veria v stabilitu a ďalší rast 365.bank, ktorá plynulo pokračuje vo svojej započatej stratégii transformácie. Banka sa tak stáva ešte spoľahlivejším partnerom pre súčasných, ale aj potenciálnych partnerov,“ hovorí Andrej Zaťko, co-owner a CEO 365.bank.

V súčasnosti pritom 365.bank plní a vysoko prevyšuje regulatórne požiadavky na vlastné zdroje aj likviditu. Práve kapitálové rezervy, dobre vyvážené financovanie a profil likvidity vyzdvihla aj ratingová agentúra Moody´s, ktorá pridelila banke historicky najlepší depozitný rating na úrovni Baa3/P-3 so stabilným výhľadom. Týmto krokom sa 365.bank posunula do prestížneho investičného ratingového pásma.

V nasledujúcom období banka plánuje vo svojej stratégií v oblasti pravidelných emisií nástrojov oprávnených pre MREL na zahraničných trhoch aj naďalej pokračovať.