Slovanet má aplikáciu pre Google Glass využiteľnú aj pre súkromné očko

Slovanet má aplikáciu pre Google Glass využiteľnú aj pre súkromné očko Fotot: Google

Spoločnosť predstavila aplikáciu Google Glass využiteľnú pre súkromné bezpečnostné služby a verejnú správu.

 

 

Táto technologická novinka umožňuje pracovníkom bezpečnostných služieb monitorovať kamery nepretržite aj počas obchôdzky, kde obraz z kamier je zobrazovaný na základe voľby kamery v dosahu. V ďalšej verzii pribudne do aplikácie zobrazenie kamier podľa najbližších GPS súradníc, či možnosť zaslania obrazu do okuliarov z riadiaceho centra bezpečnostných služieb.

"Táto technológia zefektívni prácu všetkým organizáciám zabezpečujúcim verejný poriadok, keďže obraz narušiteľa môže byť okamžite distribuovaný všetkým bezpečnostným zložkám v teréne. Ochranca poriadku vie priamo na mieste natočiť dôkazový materiál o konaní delikventov a poslať ho do riadiaceho centra bezpečnostnej služby", povedal Ján Michlík, riaditeľ úseku podpory predaja spoločnosti Slovanet.

Celé jadro systému beží na aplikácii. Tím mladých vývojárov zo spoločnosti CREANET tento systém rozšíril o cloudový prístup k záznamom a zobrazovania obrazu na platforme Google Glass.