Férová nadácia O2 rozdáva takmer 127 tisíc eur inovatívnym projektom

Férová nadácia O2 rozdáva takmer 127 tisíc eur inovatívnym projektom Reprofoto kto je BUDDY

Pôvodne Férová nadácia O2 plánovala podporiť projekty sumou 100 tisíc eur. Vďaka kvalite prihlásených projektov sumu zvýšila až na takmer 127 tisíc eur. Pozrite sa, kto sú víťazi Grantovej výzvy 2017.

 

 

Férová nadácia vybrala 16 víťazných projektov Grantovej výzvy pre rok 2017 s ambíciou zlepšenia podmienok vzdelávania, rozvoja kritického myslenia, či podnecovaniu mladých myslieť a konať inovatívne.

Headlinom tohtoročného grantu bola výzva „Zmeň Slovensko k lepšiemu vlastným projektom," ktorá nadväzovala na desať výziev v iniciatíve Dobré dáta k 10. výročiu O2 na Slovensku. Do výzvy sa prihlásila takmer stovka projektov:

„Som príjemne prekvapený kvalitou, množstvom aj zameraním projektov. Z nich jednoznačne vyplýva, že spoločnosť a mladí si uvedomujú potrebu posilňovania hodnôt demokracie, otvorenosti, kritického myslenia, či inovácií vo vzdelávaní. Práve takéto projekty môžu byť akousi predĺženou rukou do oblastí, do ktorých z podstaty nášho podnikania máme obmedzený vplyv, no prostredníctvom Férovej nadácie a neziskových združení môžeme pomôcť," povedal Peter Gažík, predseda správnej rady Férovej nadácie a generálny riaditeľ O2.

Odporúčame aj: Zamestnanci O2 menia svoje nápady na realitu vďaka firemnému startup projektu Mindpark

Nadácia rozdelí medzi víťazov takmer 127 tisíc eur

„Pôvodne bolo naším zámerom použiť na tento cieľ 100 tisíc eur, avšak vzhľadom na kvalitu prihlásených projektov sme sa rozhodli, že finálnu sumu navýšime na takmer 127 tisíc eur a podporíme až 16 zaujímavých iniciatív, ktoré nám dávajú zmysel," dodal Gažík.

Férová nadácia bude aj sledovať vývoj projektov, ktorým dala svoju dôveru a podporu. „Pre nás výzva nekončí formalitou – odoslaním príspevku na účty organizácií, ktoré výzvu vyhrali. Chceme byť živelne súčasťou procesu, vidieť ako rastú a prispievajú aj svojmu okoliu a samozrejme poskytnúť prípadnú odbornú pomoc pre ďalšie napredovanie," hovorí Tereza Molnár, šéfka Komunikácie O2.

Ktoré sú víťazné projekty?

Medzi podporenými sú aj projekty, s ktorými má Férová nadácia skúsenosť už z minulého roka (Start-up Awards, Sokratov inštitút, Európska noc výskumníkov, Študentská podnikateľská cena, TEDxYouth). Nadáciu však oslovilo aj množstvo nových, perspektívnych projektov organizovaných stredoškolákmi pre svojich rovesníkov (Slovenská debatná asociácia), či platforma Praxuj združujúca možnosti stáží pre študentov s cieľom zamedziť odlivu šikovných ľudí zo Slovenska. Na podporu kritického myslenia, boja proti extrémizmu a formovania hodnôt mladých, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou posunu spoločnosti a schopnosti myslieť inak a otvorene, sa sústreďuje Living Memory či Festival LAF. Keďže koncept coworkingov môže významne prispieť k podpore podnikania a inováciám, Férová nadácia podporí aj kreatívne centrum Nová Cvernovka.

Férová nadácia sa orientuje na podporu vzdelávania, zamestnanosti a inovatívnosti. Správnu radu tvorí Peter Gažík (predseda), Juraj Vaculík a od októbra 2017 Michal Meško, ktorý vo funkcii nahradil Michala Trubana.