STENGL IT Akademie obohatil študijný program UNIZA

STENGL IT Akademie obohatil študijný program UNIZA Foto: stengl

Výnimočný kurz nemčiny pre IT špecialistov bodoval aj v Žiline.

 Obsah 2. ročníka STENGL IT Akademie sa stal základom pre výučbu nemeckého jazyka pre študentov inžinierského štúdia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Bezplatný výberový kurz nemčiny pre IT špecialistov priniesla na Slovensko spoločnosť stengl s Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA.

Foto: stengl

 

Vstupom do Európskej únie získalo Slovensko významné investície z nemecky hovoriacich krajín. Nemecké, rakúske či švajčiarske firmy otvorili u nás pobočky, schopné zamestnať tisíce ľudí. Požiadavka jazykovej kompetentnosti v závislosti s tým narástla nielen sourcingovaním našich odborníkov do zahraničia. Až 70% IKT spoločností pociťuje nedostatok pracovných síl a dopyt sa každým rokom zvyšuje.

To vytvorilo priestor na vznik STENGL IT Akademie, jediného kurzu nemeckého jazyka na Slovensku pre IKT trh. Jej realizátorom je spoločnosť stengl, a. s. „Angličtina u nás nezabezpečuje IKT špecialistovi okamžité uplatnenie. Znalosť nemčiny na úrovni B1 a vyššie sa cení čoraz viac, a to nielen v bežnej komunikácii, ale aj v rámci projektovej reči a minimálne základoch IT,” hovorí výkonný riaditeľ stengl Andrej Petrovaj.