Znížená mobilita Slovákov vyplývajúca z opatrení v koronakríze sa naplno prejavila v polročných výsledkoch skupiny O2

Znížená mobilita Slovákov vyplývajúca z opatrení v koronakríze sa naplno prejavila v polročných výsledkoch skupiny O2 Ilustr. foto: O2

Počet zákazníkov operátora O2 dosiahol koncom júna už takmer 2,16 mil., čo je o 4% viac ako pred rokom. Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli koncom júna 138 mil. eur, čo je medziročne menej o 6%. Do polročných výnosov sa tak naplno premietla už aj situácia spojená so šírením koronavírusu na Slovensku a štátnych opatrení k jeho zamedzeniu, ako aj tretinový pokles ceny prepojovacích poplatkov. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o necelé 2% na 58 mil. eur.

„Prvý polrok slovenskú ekonomiku poznačila koronakríza a vplyv opatrení z nej vyplývajúcich. Ani v O2 sme sa nevyhli dopadom tejto situácie, ktoré sa premietli najmä do medziročného poklesu výnosov. Na tie mali najväčší vplyv najmä pokles predaja hardvéru, keďže sme prirodzene zaznamenali v prvom polroku výrazný prepad v návštevnosti našich predajní, spolu so zníženou mobilitou obyvateľstva a nákladov na benefity, ktoré sme zákazníkom priniesli,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.

Ako ďalej doplnil: „Aj napriek nepriaznivej situácii v podnikaní vyplývajúcej z opatrení proti šíreniu koronavírusu sme ani na okamih nepoľavili v prinášaní noviniek na náš trh. Ako prví sme predstavili trojicu neobmedzených mobilných SMART paušálov, odštartovali veľkú digitalizáciu našich zákazníkov, či priniesli službu eSIM. Zároveň sme však mysleli najmä na našich zákazníkov, ktorí boli nútení ostať doma a priniesli sme sériu benefitov, ktoré im pomohli zvládnuť situáciu s tým spojenú. Išlo napríklad o zrýchlenie Internetu na doma po prečerpaní dát, bezplatný prístup k službe HBO GO, dočasné pridanie neobmedzených dát na zvolené aplikácie v nových SMART Paušáloch, neúčtovanie príplatkov pri porušení roamingových pravidiel v rámci EÚ krajín, či podporu rôznych charitatívnych projektov a mnohých ďalších aktivít.“

Koronakríza a jej vplyv na podnikanie O2

Kríza spôsobená pandémiou vírusového ochorenia COVID-19 naplno prepukla po vyhlásení celoštátnych preventívnych opatrení už v polovici marca. O2 ju pocítilo hneď od začiatku, kedy začali platiť opatrenia pre zníženie mobility obyvateľstva, čo sa odrazilo v prudkom poklese návštevnosti predajní a zmene spotrebného správania zákazníkov. To sa vo výsledku prejavilo aj na výnosových položkách O2, kedy napríklad razantne klesli tržby z predaja hardvéru a rovnako klesol aj počet transakcií, ktorý sa prejaví aj v budúcich obdobiach. O2 sa k výzvam na zníženie mobility pripojilo sériou bezplatných benefitov, ktoré zákazníkom uľahčovali život a prácu z domu. O2 tak v krízových časoch, kedy je to najviac potrebné, naplno prejavilo solidaritu a ukázalo, že to so zlepšovaním podmienok v spoločnosti myslí vážne aj s ohľadom na negatívne faktory vplývajúce na celkovú bilanciu firmy. Navyše, O2 obstálo aj v najdôležitejšom ukazovateli, ktorým bol dlhodobo trvajúci nápor na sieťovú prevádzku spôsobený presunom sociálnych kontaktov do digitálneho sveta.

Znížená mobilita obyvateľstva vyplývajúca z opatrení štátnych úradov sa citeľne dotkla najmä mobilného segmentu. Hoci O2 na svojich sieťach zaznamenalo enormný nárast spotreby hlasovej a dátovej prevádzky, veľké dátové toky sa presunuli najmä do fixných sietí. Navyše v dobe neobmedzených hlasových paušálov ako aj benefitov v oblasti dát, ktoré O2 svojim zákazníkom bezplatne sprístupnilo, sa tieto nárasty prevádzky nepremietli do rastu tržieb. Bez vplyvu neostala ani oblasť roamingu pre globálne obmedzenia cestovania.
Okrem prevádzkových benefitov sa O2 angažovalo aj v oblasti CSR prostredníctvom svojej Férovej nadácie. Tá sa dlhodobo venuje projektom zameraným na vzdelávanie. V čase pandémie tak prirodzene nadácia O2 vyhlásila grant zameraný na podporu projektov online vzdelávania.

„Aj napriek objektívne nepriaznivej situácii v spoločnosti a ekonomike sme vyvinuli veľké úsilie na zníženie dopadov a naopak posilnenie iných oblastí. Je to aj vďaka tomu, že dlhodobo sa sústreďujeme na efektivitu, flexibilitu a hľadáme spôsoby, ako sa na veci pozerať inak a tak tomu bolo aj v tomto náročnom polroku,“ uzavrel generálny riaditeľ O2.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov
Zákaznícka báza sa k 30. júnu 2020 oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 4% na takmer 2,16 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už takmer 67%. Rovnako je však rast zákazníckej bázy ovplyvnený aj nárastom M2M SIM kariet. Priemerná zákaznícka platba za poskytované služby v prvých šiestich mesiacoch bola 10 eur mesačne. 

*Údaj zahŕňa aj takmer 391 tis. M2M SIM kariet k 30. júnu 2020

 

Prehľad udalostí v 2. štvrťroku 2020

Mimoriadna situácia na Slovensku vzhľadom k šíreniu koronavírusu a opatrenia, ktoré k nej patria, mali značný dopad aj na slovenských operátorov, predovšetkým na vyťaženosť ich sietí. O2 v čase zavedenia prvých celoštátnych opatrení evidovalo značný nárast prevádzky, ktorá sa blížila najexponovanejším obdobiam v roku. Mimoriadna situácia na Slovensku sa premietla do nárastu volaní, ktorých počet stúpol až o 10%, dĺžka hovoru sa predĺžila zhruba o tretinu a až o štvrtinu narástla aj dátová prevádzka.

V čase, keď sa Slovensko nachádzalo v mimoriadnej situácii so zatvorenými školami sa rozhodla pomôcť aj Férová nadácia O2, ktorá sa téme vzdelávania dlhodobo venuje a vyhlásila grant s názvom O2 Digitálna škola so sumou 60 tis. eur určenej pre projekty, online platformy, či iniciatívy, ktoré otázku digitálneho vzdelávania na diaľku riešia koncepčne a systematicky.

O2 po predstavení nových SMART paušálov v novembri minulého roka prišlo v polovici apríla 2020 s ďalšou revolúciou na trhu. O2 predstavilo trojicu dátovo neobmedzených paušálov - Titánový, Platinový a Diamantový O2 SMART Paušál - v troch rýchlostných variantoch. Nová éra využívania neobmedzených mobilných služieb tak odštartovala v čase koronakrízy, kedy bol dopyt po veľkých objemoch dát vyšší než kedykoľvek predtým.

O2 aj v apríli pokračovalo v prinášaní benefitov a aktivít pre zákazníkov, ktorí v čase koronakrízy ostali doma a tak im značne uľahčilo jej zvládnutie. V apríli odmeňovalo v rámci kampane Dobré dáta 10 GB balíkom dát za splnenie 4 výziev, ktorými boli: Učíme sa spolu, Hýbeme sa, Myslíme na starších a Podporujeme umelcov. Neskôr v máji sa k výzvam pridala aj piata - Pomôž svojim starým rodičom s digitalizáciou.
Ďalšou aktivitou bol štart online „Telesnej na doma“ v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha, ktorú O2 dlhodobo podporuje.

Koncom apríla O2 prinieslo svojim zákazníkom možnosť aktivovať si eSIM kartu, ktorá má rovnaké vlastnosti ako plastová SIM karta, avšak predstavuje elektronický čip v smartfóne, na ktorý si zákazník nahrá SIM profil prostredníctvom QR kódu. Spolu so spustením tejto služby zaradilo O2 do predaja aj prvý výlučne eSIM sklápací smartfón Motorola razr.

V priebehu apríla sa O2 okrem mimoriadneho grantu Férovej nadácie na podporu rôznych foriem online vzdelávania s názvom O2 Digitálna škola rozhodlo vyhlásiť aj mimoriadny Zamestnanecký grant nazvaný „sKORO NA všetko“. Oba granty boli prirodzenou reakciou operátora na výnimočnú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Zamestnanecká výzva bola zameraná na podporu tých projektov, ktoré vo vzniknutej situácii pomáhajú v rozličných oblastiach, či už ide o vzdelávanie marginalizovaných skupín, 3D tlač ochranných štítov, podporu alebo pomoc starším obyvateľom a podporu online aktivít pre širokú skupinu obyvateľov. Do mimoriadneho Zamestnaneckého grantu sa zapojilo až 41 projektov, z ktorých Férová nadácia podporila 16, a to sumou 36 000 EUR.

V máji predstavilo O2 svojim zákazníkom Digitálny box, ktorý združuje zákaznícku dokumentáciu v jednotnom digitálnom priestore. Po elektronickom zasielaní a bezhotovostnej platbe faktúr O2 reflektuje Digitálnym boxom na technologický vývoj a ekologickosť riešení a zároveň pohodlnejší a prehľadnejší spôsob uchovávania dokumentácie, ktorú zákazník potrebuje na využívanie služieb operátora. Aby zákazníkov podporilo v rozhodnutí na prechod do moderného prostredia, zvýhodnilo im poplatok za každý program s platbou na faktúru o 2 eurá tzv. Digitálnym bonusom. Naopak, u zákazníkov, ktorí sa rozhodnú nevyužívať výhody digitálneho správania, došlo od 29. júna k úprave cien fakturovaných služieb.

Prehľad udalostí v 1. štvrťroku 2020

O2 si udržalo dlhodobú pozíciu lídra v zákazníckej skúsenosti, keď už po jedenásty krát za sebou zvíťazilo v januári 2020 v nezávislej ankete „TECHBOX roka 2019“, v ktorej čitatelia hlasujú aj v kategórii najlepší operátor na Slovensku za predchádzajúci rok.

O2 koncom januára získalo viacero ocenení, či už za svoj prístup k zákazníkom alebo kreatívne koncepty. V najnovšej štúdii KPMG zameranej na zákaznícku skúsenosť sa prebojovalo do prvej desiatky najobľúbenejších firiem na Slovensku. V aktuálnom ročníku štúdie sa umiestnilo na 9. mieste.

Z 10. ročníka odovzdávania cien PROKOP 2019 za najlepšie PR projekty odnieslo dve prvé miesta za komunikáciu projektov Pripravte sa na eKasu a Nebuď pirát, ktorý vznikol v rámci spolupráce s agentúrami Elite Solutions, Seesame a Zenith Media. Šéfka komunikácie a hovorkyňa O2 Tereza Molnár sa zároveň stala PR osobnosťou roka 2019.

Od februára posilnil najvyššie vedenie spoločnosti O2 na poste Riaditeľa financií Tomáš Kimlička, ktorý má za sebou viacročné pracovné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti finančného riadenia v rôznych spoločnostiach ako Tatry Mountain Resorts, či SkyEurope Airlines.

Začiatkom marca O2 komunikovalo štart výberového konania na dodávateľa 5G siete. Vo výberovom konaní počíta so všetkými relevantnými hráčmi, ktorí deklarujú pripravenosť na dodávku technológií.

V polovici marca O2 oznámilo v súvislosti so šírením koronavírusu a potrebných preventívnych opatrení prispôsobenie prevádzky predajní, ktoré po týždni O2 následne otvorilo v dočasne skrátenom režime.

V marci O2 počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s koronavírusom pridalo pre zákazníkov benefity smerujúce k zlepšeniu podmienok na prácu z domu alebo trávenie voľného času. Po dočasných vylepšeniach s bezplatným prístupom k službe HBO GO, zrýchleniu dát po ich prečerpaní v programe Internet na doma, či pridaním TV staníc do programov Modrá O2 TV a O2 TV v mobile prišli na rad aj nové SMART paušály, ktorých zákazníci mali možnosť až do 15. mája využívať každú zvolenú aplikáciu bez obmedzenia dát.