O2 si pripomenie 17. november Rozprávkou o slobode (VIDEO)

O2 si pripomenie 17. november Rozprávkou o slobode (VIDEO) Foto: O2

Operátor O2 už tradične každoročne pripomína širokej verejnosti hodnoty, ktoré priniesol 17. november.

 V minulosti to bol napríklad projekt, ktorý ukázal, aké to bolo prekročiť pred rokom 1989 západnú hranicu, alebo projekt, pri ktorom operátor vyhľadával hrdinov spod tribún, či aplikácia o putovaní po Československu pred rokom 1989.

O2 v tomto ročníku spojilo svoje hodnoty so spisovateľom Danielom Hevierom, s ktorým dlhodobo pracuje na spoločnom projekte O2 Radostná škola s Danielom Hevierom. Jeho cieľom je meniť školstvo systematicky zdola, od učiteľov, žiakov a ich rodičov, a to zavádzaním kreatívnych metód do samotnej výučby.

O2 preto oslovilo Daniela Heviera na napísanie Rozprávky o slobode, ktorá je určená (nielen) pre najmenších čitateľov, ale poučenie si z nej môžu vziať čitatelia každej generácie.


„Za svoj spisovateľský život som napísal hádam aj pol tisícky rozprávok. A predsa je moja Rozprávka o slobode trochu iná: je v nej oveľa viac reality ako fantázie. V rozprávkarovi Zachariášovi je niečo zo mňa, ale aj z mnohých ľudí, ktorí žili v minulých časoch. Sloboda je pre mňa vysokou hodnotou a neustále ju v sebe obnovujem. My ako národ a spoločenstvo sme ju v rôznych dobách získavali i strácali, a azda prichádzame na to, že sloboda nemôže byť anarchiou ani svojvôľou, že musí byť spojená so zodpovednosťou za jej užívanie a s účasťou na živote ľudí okolo nás," hovorí Daniel Hevier.

„Hodnota slobody nie je nikdy príliš často a príliš silno zdôrazňovaná, nikdy to nie je už cez čiaru. Je totiž stále aktuálna a naším cieľom je, aby si mladí ľudia už v skorom veku uvedomili jej cenu, a to nielen vtedy, keď už v našich životoch absentuje, ale predovšetkým vtedy, keď je prítomná a keď ju môžeme oceniť a užívať si ju. Som úprimne rád, že aj v dnešnej neštandardnej situácii sme schopní zachovať túto tradíciu, akou je pre nás pripomínanie novembra 89, a to nie iba pri príležitosti okrúhlych výročí, ale systematicky každoročne. A som ešte radšej, že sa nám podarilo vytvoriť takéto unikátne spojenie s pánom Hevierom, ktoré je pre nás, vyplývajúc z našej dlhodobej spolupráce, úplne prirodzené,“ hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

Rozprávka o slobode bude nosnou líniou celej tohtoročnej kampane O2. Objaví sa v premiére 17. novembra aj v podcaste SME Rozprávky, do ktorého ju načítal známy slovenský herec Robo Roth, ktorý nás svojím šarmom a charakteristickým hlasom prenesie do dôb dávno minulých.

Rozprávku do ilustrácií spracovala ilustrátorka Hedviga Gutierrez. V takomto spracovaní sa objaví v špeciálnom vydaní magazínu Sóda a na sociálnych sieťach O2. Kampaň bude podporená na sociálnych sieťach aj osobnosťami ako Kristína Tormová, Lenka Šóošová, Matej Tóth, Fero Joke, Lady Zika, Vladimír Kobielsky a ďalšími.

O2 ďalej na pripomenutie 17. novembra zverejní na streamovacej službe Tidal svoj vlastný playlist „revolučných songov“. V spolupráci s HBO GO upriami pozornosť na filmy s tematikou novembra 89. 

VIZITKA KAMPANE: bude doplnená

Agentúra: TRIAD s.r.o
Chief strategy and creative director: Martin Woska
Creative Director: Matúš Hliboký, Vlado Kurek
Copywriter: Mária Hadzimová, Matúš Hliboký
Account manager: Zuzana Tvarošková
Art Director: Tomáš Bánik
Social media: Mária Hadzimová, Mária Andršová
Produkcia: Katarína Chudá

Ilustrátor: Hedviga Gutierrez