O2 vyzýva na dodržiavanie férových praktík v oblasti nevyžiadaných marketingových hovorov

O2 vyzýva na dodržiavanie férových praktík v oblasti nevyžiadaných marketingových hovorov Ilustr. foto: O2

Až 10% ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma a viac ako 80% ľudí sa pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval, vyplýva to z prieskumu O2 z decembra minulého roka.

Podľa prieskumu zákazníkom telekomunikačných služieb prekážajú nevyžiadané telefonáty z neznámych čísel. Jeden z desiatich ľudí dokonca takéto hovory neprijíma a 44% ich prijme len občas, čo v čase protipandemických opatrení ako napríklad prípadného vyhľadávania úzkych kontaktov zo strany hygienikov je varovným znakom pokrivenia trhu. Aj preto sa spoločnosť O2 rozhodla podniknúť kroky, ktoré podľa nej pri všeobecnom prijatí môžu viesť k obnove dôvery ľudí, že im telefóny budú slúžiť len na spojenie s tými, s ktorými sa naozaj spojiť chcú.

Nevyžiadané volania sú pre ľudí strašiakom

• Prieskum O2 ukázal, že viac ako 80% ľudí sa pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval.
• Až 65% ľudí si volania z neznámeho čísla spojí s telefonickým predajom tovarov, 41% s ponukou služieb bánk a poisťovní a 38% s operátorskou ponukou.
• Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov, či telefonický predaj (údaje znázornené v grafe).
• Až 10% ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma.

 

„Tému ochrany spotrebiteľa pred nevyžiadanými marketingovými hovormi otvárame a riešime komplexne už dlhší čas a plánujeme byť v nej naďalej aktívni. Preto vítame a plne podporujeme záujem Regulačného úradu o systematickejšie riešenie a svoj vstup do témy. Zároveň sme iniciátorom témy priameho marketingu aj na úrovni rezortu hospodárstva, či občianskych združení, ktorých sa agenda týka, s cieľom komplexnej ochrany spotrebiteľa, nielen v sektore telekomunikácií,“ povedal generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

 

O2 začiatkom marca vznieslo pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní k Zákonu o elektronických komunikáciách, s cieľom urobiť praktiky na trhu transparentnejšími. „Našim konkrétnym návrhom je vytvorenie samostatných predvolieb, ktoré by slúžili výlučne na účely priameho marketingu. Tým by sa dosiahla vyššia transparentnosť a možnosť spotrebiteľa už dopredu rozhodnúť, či chce takýto hovor prijať alebo odmietnuť. Sme radi, že pri tejto myšlienke máme zhodu aj s regulátorom. Jedným z našich návrhov je aj vytvorenie zoznamu telefónnych čísel, ktoré by za žiadnych okolností nemohli byť kontaktované za účelom priameho marketingu alebo naopak, tak ako je tomu v niektorých krajinách v rámci EÚ,“ dodal Tóth.

O2 sa zároveň stotožňuje s postojom európskych inštitúcií, že ochrana súkromia a osobných údajov občanov musí byť nadradená záujmom predajcov. Všeobecnou snahou všetkých subjektov na trhu musí byť preto podpora transparentných nástrojov marketingu, ktoré podporujú férovú súťaž na trhu.

O2 ponúkne riešenia pre zodpovedné firmy
O2 sa snaží v rámci svojich interných procesov zladiť už teraz s navrhovanými opatreniami, ktoré by „telemarketing“ alebo „telesales“, vo forme ako ho zákazníci poznajú, mohli regulovať na prijateľnú úroveň. „Vítame okrúhly stôl operátorov pod dohľadom Regulačného úradu v rámci nášho sektora. Budeme však iniciovať ako zodpovedný operátor aj širšiu diskusiu, ktorá by sa týkala spotrebiteľa v celom spektre odvetví, teda nielen v sektore elektronických komunikácií, ale v mnohých iných, od predaja produktov dennej spotreby až po finančné služby,“ spresnil Igor Toth.

O2 predpokladá, že výzvu na väčšiu transparentnosť praktík telemarketingu a telesalesu a ich obmedzenie na prijateľnú úroveň pre spotrebiteľa podporia všetky zodpovedné firmy. „Takýto prístup napomôže v prvom rade znížiť obavu ľudí z volaní z neznámych čísel, ako aj obmedzí podozrivé a pochybné praktiky zamerané na spotrebiteľov, aby mohla byť prinavrátená dôvera v prichádzajúce hovory, čo je nielen v čase pandémie dôležité,“ dodáva generálny riaditeľ O2.