Až polovica Slovákov sa bojí, že pri investovaní prerobí. Riešením môže byť kombinácia garantovaného výnosu a investovania v jednom.

Až polovica Slovákov sa bojí, že pri investovaní prerobí. Riešením môže byť kombinácia garantovaného výnosu a investovania v jednom. Foto: 365.bank

Investovanie je najefektívnejším nástrojom na zhodnotenie peňazí práve v období rastúcej inflácie. Slováci sú však pomerne opatrní a viac ako polovica našincov preferuje neinvestičné produkty. Pre každého druhého človeka je bariérou voči investovaniu najčastejšie strach zo straty financií. Pre tých, ktorí chcú svoje peniaze rozumne zhodnotiť, no sú konzervatívnejší voči riziku, môžu byť voľbou kombinované riešenia, ktoré prinášajú garantovaný výnos spolu s investovaním do podielových fondov v jednom.

Investovanie ako nástroj na zhodnotenie úspor dnes využíva len tretina Slovákov. Pre takmer dve tretiny je toto riešenie skôr jedna veľká neznáma. Až 52 % našincov okrem toho siaha výlučne po neinvestičných produktoch a radšej držia svoje peniaze na bežných či sporiacich účtoch, poistkách alebo klasických terminovaných vkladoch. Slováci sú totiž stále pomerne konzervatívni a preferujú istotu pred potenciálom vyššieho zhodnotenia. Potvrdzuje to aj prieskum, ktorý zrealizovala spoločnosť Go4insight pre 365.bank.

Bariérou voči investovaniu je najčastejšie strach zo straty peňazí. Ako dôvod to uviedla približne polovica tých, ktorí by nechceli investovať. Dlhá viazanosť financií odrádza od investovania 29 % Slovákov a 25 % uviedlo ako prekážku, že sa v investovaní nevyzná. Riešením pre konzervatívnejších ľudí môže byť preto spojenie termínovaného vkladu s investovaním do podielových fondov.

„Takáto kombinácia umožní získať istotu garantovaného výnosu v rámci termínovaného vkladu, kde majú klienti navyše svoje úspory chránené Fondom ochrany vkladov. Druhá časť vložených prostriedkov je zainvestovaná do podielových fondov, ktoré predstavujú potenciál vyššieho očakávaného zhodnotenia, než na bežných vkladových produktoch. Navyše, práve podielové fondy sú jedným z najobľúbenejších investičných nástrojov a sú vhodné tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsenejších investorov,“ hovorí PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.

V rámci Kombi vkladu si môžu klienti 365.bank vybrať z troch alternatív v závislosti od doby viazanosti a zamerania podielového fondu. Minimálna výška vkladu je 1000 eur, pričom vložená suma sa vždy rovnomerne rozdelí medzi termínovaný vklad a zvolený podielový fond.

Parametre Kombi vkladu:

• 3-ročný termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 1 % ročne v kombinácii s investíciou do Realitného fondu s očakávaným výnosom 2,5 % ročne. Realitný fond 365. invest je najväčší realitný fond na Slovensku, ktorý profituje z nájmov administratívnych, retailových či developerských projektov. Spojený je s nízkym rizikom a stabilným výnosom.

• 5-ročný termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 1,5 % ročne v kombinácii s investíciou do Dynamického flexibilného fondu s očakávaným výnosom 4,5 % ročne. Tento fond má flexibilnú investičnú stratégiu. Pomer zložiek v ňom sa mení a prispôsobuje aktuálnym trendom.

• 7-ročný termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 2 % ročne v kombinácii s investíciou do Eko fondu s očakávaným výnosom 7 % ročne. Eko fond predstavuje investíciu do čistej energie, nízko-uhlíkovej dopravy, budovania energetickej efektívnosti a infraštruktúry spolu s cieľom nulového znečistenia. Ponúka vyššie riziko, ale aj vyšší výnos.