Vreckové podporuje finančnú gramotnosť detí. Dostávajú ho necelé tri pätiny školákov

Vreckové podporuje finančnú gramotnosť detí. Dostávajú ho necelé tri pätiny školákov Ilustr. foto: 365bank

S nástupom školského roka sa do popredia dostáva aj téma vreckového. Nie v každej slovenskej domácnosti je však samozrejmosťou. Podľa prieskumu 2muse1 pre 365.bank dávajú školákom pravidelne peniaze necelé tri pätiny rodičov. Najčastejšie ide o sumu okolo 20 eur mesačne. Zvyšok detí vreckové nedostáva vôbec. Takmer polovica (45 %) dospelých, ktorí deťom vreckové nedávajú, si myslia, že ho nepotrebujú. 365.bank preto pri príležitosti začiatku školského roka upozorňuje na dôležitosť pravidelného vreckového. Deťom totiž pomáha lepšie pochopiť význam peňazí a zvyšuje ich finančnú gramotnosť.

Nástup do školy je v živote dieťaťa dôležitý míľnik, pretože sa začína učiť samostatnosti, dôslednosti aj zodpovednosti. Týka sa to nielen plnenia každodenných povinností, ale aj hospodárenia s prvými vlastnými financiami. Práve školský vek je ideálny čas, kedy začať dávať dieťaťu vreckové. Pre viac ako dve pätiny rodín však nie je samozrejmosťou.

Dôvodov, prečo rodičia nedávajú deťom vreckové, je hneď niekoľko. Počnúc finančnou situáciou rodiny, cez snahu všetko deťom zabezpečiť z vlastnej peňaženky až po domnienku, že deťom peniaze netreba. Časť rodičov im ich dá až vtedy, keď si ich vypýtajú. Umožniť školákom hospodáriť s vlastnými financiami pritom pomáha zvyšovať ich finančnú gramotnosť a lepšie sa orientovať v problematike peňazí.

„Aby malo vreckové zmysel a nevzťahovalo sa len na konzum, ale aby prinieslo aj výchovný a vzdelávací efekt, je dôležitá jeho pravidelnosť. Pre dieťa tieto peniaze predstavujú akúsi formu výplaty, prostredníctvom ktorej si pestuje svoje návyky a formuje správanie vo finančnej oblasti. Vďaka vreckovému si potom nielenže vie hradiť niektoré typy výdavkov, ale učí sa aj pravidelne sporiť a dokáže čeliť reálnym situáciám spojeným s nakladaním s peniazmi,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.
Pokiaľ ide o formu vreckového, rodičia dlhodobo preferujú hotovosť. Aj keď vreckové na účet v čase postupne mierne narastá, aktuálne ho využíva len štvrtina rodičov. Kedy začať posielať deťom vreckové na účet pritom závisí od ich individuálnych schopností, vo všeobecnosti ich však možno s touto formou začať postupne oboznamovať už od veku ôsmich rokov. U mladších detí je lepšie siahnuť po fyzickej podobe peňazí.

Pre zlepšenie finančnej gramotnosti je najvhodnejšia prax

S pribúdajúcim vekom je dobré, keď začnú rodičia posielať deťom peniaze aj na účet a podporujú ich v tom, aby platili platobnou kartou. Podľa prieskumov totiž tie deti, ktoré majú a používajú kartu na platenie, dosahujú lepšie výsledky finančnej gramotnosti. Ideálne je, ak má dieťa aj vlastnú detskú bankovú aplikáciu, v ktorej následne vidí históriu transakcií. Vďaka tomu si vie aj spätne lepšie predstaviť, za čo platilo, a tak získa komplexnejší prehľad o svojom hospodárení na jednom mieste. Ide pritom o dôležitý výchovný a vzdelávací aspekt, ktorý môže vytvoriť východiskovú situáciu pre následné rodičovské rozhovory s deťmi.

„Vďaka bezhotovostným platbám, prepojeným s mobilnou aplikáciou a push notifikáciám o každej transakcii majú dieťa aj rodič dokonalý prehľad o platbách. Rodič má vďaka tomu lepšiu kontrolu nad výdavkami, než keby dieťaťu zveril hotovosť. Vďaka previazanosti s rodičovskou aplikáciou vie v reálnom čase, kedy, kde a na čo dieťa peniaze míňa a v prípade potreby vie platby zablokovať,“ uzatvára Linda Valko Gáliková.

Dôležitým momentom vo finančnom vzdelávaní dieťaťa je pochopiť a správne uchopiť nielen princíp príjmov (v podobe pravidelného bezhotovostného vreckového) a výdavkov (v podobe platieb kartou), ale tiež budovať mu návyky ohľadne sporenia. V rámci pochopenia bezhotovostnej problematiky je vhodné, keď aj úspory dostanú rovnakú podobu. Prasiatko tak môže vystriedať detská banková aplikácia, v rámci ktorej si dieťa šetrí pod dohľadom rodiča na konkrétny cieľ a v čase sleduje, ako mu úspory narastajú.