Dôležité: Zákaz nedeľného predaja sa ruší (VIDEO)

Dôležité: Zákaz nedeľného predaja sa ruší (VIDEO) FOTO: ÚV SR

Dnes po zasadnutí krízového štábu hlavný hygienik a premiér predstavili ďalšie uvoľnenia, ktoré začnú platiť od 20. júna a 1. júla.

Od soboty 20. júna 2020 sa ruší zákaz nedeľného predaja.

Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Stanovuje sa povinnosť pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Odporúčame aj: COVID-19: Prehľad nových opatrení - nedeľný predaj, športové podujatia, otváranie hraníc

• Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť mať nebudú.

• Ruší sa povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier.

Najnovšie