Kaufland predstavil unikátnu inováciu - plastové fólie z predajní čistia larvy muchy čiernej

Kaufland predstavil unikátnu inováciu - plastové fólie z predajní čistia larvy muchy čiernej Foto: Kaufland

Larvy muchy čiernej, ktoré odstránia z plastových obalov zvyšky potravín, pomohli obchodnému reťazcu získať strieborný certifikát „Na ceste k nulovému odpadu“. Ten potvrdil, že Kaufland ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku dokáže pozitívne zhodnotiť v priemere až 94 % vlastného vyprodukovaného odpadu. Čistenie plastu pomocou lariev je výnimočný projekt, ktorý už čaká na Európsky patent.

 V súčasnosti sa na svete počas jedného roka vyprodukuje približne 430 miliónov metrických ton plastov. Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa má produkcia plastov do roku 2060 strojnásobiť, pričom približne polovica z nich by skončila ako odpad na skládkach. Pre planétu to znamená obrovskú environmentálnu záťaž, čo si uvedomuje aj Kaufland, ktorý aktívne hľadá riešenia, ako tento problém riešiť. Hoci podľa údajov Štatistického úradu SR dokážu slovenské domácnosti separovať približne 49 % svojho odpadu a firmy 60 %, obchodný reťazec je schopný recyklovať a pozitívne zhodnotiť v priemere až 94 % vlastného vyprodukovaného odpadu. Potvrdila to aj renomovaná nezávislá certifikačná inštitúcia TÜV SÜD, ktorá Kauflandu podľa normy DIN SPEC 91436 udelila strieborný certifikát ako prvej a zatiaľ jedinej spoločnosti na Slovensku, informuje spoločnosť v tlačovej správe. Na tom, že obchodný reťazec sa stal lídrom na ceste k nulovému odpadu, majú veľkú zásluhu aj larvy muchy čiernej.

Unikátny nápad

„Na túto certifikáciu sme naozaj hrdí, pretože sú za ňou dlhé roky príprav a práce,“ vysvetľuje Gabriel Čuka, riaditeľ Prevádzky a Supply-chain-management, Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Aby sme podiel recyklácie nášho odpadu zvýšili, museli sme ho nielen kvalitne separovať a tým zároveň predchádzať vzniku komunálneho odpadu, ale aj hľadať nové možnosti jeho zhodnotenia.“

Až 10 percent celkového vyprodukovaného odpadu v obchodnom reťazci tvorili znečistené plasty a fólie z obslužných pultov, ktoré obsahujú zvyšky potravín a neboli preto vhodné na recykláciu. Obvykle končia na skládkach alebo v spaľovni, a tak reťazec intenzívne hľadal možné riešenie tohto problému. Výsledkom je projekt so slovenskou spoločnosťou ecol Trade, s.r.o, ktorá sa venuje zberu a likvidácii biologicky rozložiteľných odpadov ako ovocie, zelenina či kuchynský odpad. „Najskôr sme začali spolupracovať na projekte rozloženia bioodpadu pomocou lariev muchy čiernej a potom sme hľadali spôsoby, ako by larvy mohli vyčistiť aj plasty od zvyškov potravín. Tak, aby sa následne dali recyklovať,“ opisuje vznik výnimočnej spolupráce Roman Briatka, manažér odpadového hospodárstva v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Na likvidáciu biologického odpadu sa síce larvy využívajú, no nápad spoľahnúť sa na ne aj pri čistení plastových obalov je jedinečný a do praxe sa zavádzal postupne.

Náročná starostlivosť

Aj starostlivosť o larvy muchy čiernej je náročná, vo vonkajšom prostredí by v našich zemepisných šírkach neprežili, pretože potrebujú vhodné životné podmienky vrátane správnej vlhkosti aj teploty vzduchu. „Na všetko sme prichádzali len pozorovaním a sledovali sme, kedy larvy dokážu prežiť čo najdlhšie, kedy sú schopné zjesť čo najviac potravy vo forme bioodpadu a za akých podmienok najlepšie dokážu vyčistiť plastový povrch. Potom fóliu opustia a keď vyhladnú, čakajú na novú „dávku potravy“. Postup pri hľadaní fungujúceho modelu bol realizovaný na základe chemických, biologických a aj vizuálnych rozborov vyčistených fólií a obalov,“ pokračuje zakladateľ spoločnosti ecol Trade s.r.o., v ktorej boxy
so znečisteným plastovým obalom z Kauflandu končia. Každý z nich treba otvoriť a jeho obsah vytriediť do základných kategórií. Keď špinavé obaly larvy vyčistia, jednotlivé plasty sa zlisujú a posielajú odberateľom, ktorí z nich vyrábajú recykláty. Boxy, v ktorých bol kontaminovaný odpad, sa dezinfikujú špeciálnym biologickým prostriedkom a znovu prázdne putujú do predajní, aby sa opätovne mohli naplniť znečistenými fóliami.

„Kaufland štyrikrát týždenne priváža do spoločnosti ecol Trade s.r.o. znečistené plastové obaly zo všetkých 79 predajní na Slovensku. Takto je možné ročne vyčistiť a zhodnotiť viac ako 1 500 ton plastového odpadu, ktorý by pravdepodobne skončil na skládke alebo v spaľovni. O spoluprácu už prejavili záujem aj kolegovia z iných krajín, kde pôsobíme,“ pokračuje Gabriel Čuka zo spoločnosti Kaufland.

Európsky patent

Využitie lariev na čistenie plastov kontaminovaných bioodpadom je inovácia, ktorá sa na Slovensku aj v Európe považuje za unikátnu a od roku 2021 ju chráni úžitkový vzor na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Najnovšie