Výrobky vyrobené nútenou prácou budú zakázané na jednotnom trhu EÚ

Výrobky vyrobené nútenou prácou budú zakázané na jednotnom trhu EÚ Reprofoto EP

 Európsky parlament definitívne schválil nové nariadenie, ktoré EÚ umožňuje zakázať predaj, dovoz a vývoz tovaru vyrobeného pomocou nútenej práce.

 

Orgány členských štátov a Európska komisia budú môcť vyšetrovať podozrivý tovar, dodávateľské reťazce a výrobcov. Ak sa preukáže, že výrobok bol vyrobený použitím nútenej práce, už ho nebude možné predávať na trhu EÚ (vrátane online) a zásielky budú zadržané na hraniciach EÚ.

Rozhodnutia o vyšetrovaní budú založené na faktických a overiteľných informáciách, ktoré možno získať napríklad od medzinárodných organizácií, spolupracujúcich orgánov a oznamovateľov. Zohľadní sa niekoľko rizikových faktorov a kritérií, vrátane prítomnosti štátom nariadenej nútenej práce v určitých hospodárskych sektoroch a geografických oblastiach.

Dôsledky pre spoločnosti využívajúce nútenú prácu

Výrobcovia zakázaného tovaru budú musieť svoje výrobky stiahnuť z jednotného trhu EÚ a darovať, recyklovať alebo zničiť. Spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá, môžu dostať pokutu. Tovar sa môže vrátiť na jednotný trh EÚ, keď spoločnosť odstráni nútenú prácu zo svojich dodávateľských reťazcov.

„Dnes je na celom svete 28 miliónov ľudí uväznených v rukách obchodníkov s ľuďmi a štátov, ktoré ich nútia pracovať za nízku alebo žiadnu mzdu. Európa nemôže vyvážať svoje hodnoty a zároveň dovážať produkty vyrobené nútenou prácou. Skutočnosť, že EÚ má konečne zákon na zákaz týchto produktov, je jedným z najväčších úspechov tohto mandátu a víťazstvom pokrokových síl,“ povedala spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh Maria-Manuel Leitão-Marques.

Text teraz musí definitívne schváliť Rada EÚ. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku. Krajiny EÚ ho budú musieť začať uplatňovať o 3 roky.

Najnovšie