Do licenčnej rady hľadajú troch nových členov

Do licenčnej rady hľadajú troch nových členov

V Rade pre vysielanie a retransmisiu končí aj bývalá poslankyňa za HZDS Dana Podracká.

 

 

V Rade pre vysielanie a retransmisiu chýba jeden člen. Onedlho končí funkčné obdobie dvom ďalším členom.

V polovici decembra končí členstvo spisovateľke a bývalej poslankyni za HZDS Dane Podrackej. O mesiac 26. januára 2013 dvom členom rady Vladimírovi Holanovi a Milanovi Vendrinskému. Rada má v súčasnosti deväť členov. Parlament sa chystá nových členov zvoliť v predstihu. Členovia rady nerozhodujú len o tom, ktoré rádio, či televízia dostane pokutu, ale rozhodujú aj o prideľovaní a odoberaní vysielacích frekvencií.

Návrhy kandidátov na člena rady môžu predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry a podobne.

Je ich možné posielať do 13. októbra na výbor pre kultúru a médiá.

Súčasní členovia rady a ich funkčné obdobie:

PREDSEDA Miloš Mistrík do 16. 2. 2017
PODPREDSEDA Karol Haťapka do 16. 12. 2014
Peter Abrahám do 13. 12. 2017
Peter Alakša do 16. 2. 2017
Pavol Dinka do 13. 1. 2015
Vladimír Holan do 26. 1. 2013
Dana Podracká do 15. 12. 2012
Peter Škultéty do 16. 12. 2014
Milan Vendrinský do 26. 1. 2013