Z bratislavských ulíc má zmiznúť 577 veľkých reklamných plôch (VIDEO)

Z bratislavských ulíc má zmiznúť 577 veľkých reklamných plôch (VIDEO) Foto: Facebook Matúš Vallo má rád Bratislavu

Primátor Bratislavy Matúš Vallo ohlásil ďalšiu etapu boja hlavného mesta s vizuálnym smogom.

V roku 2019 sa primátorovi podarilo odstrániť 377 reklamných objektov a dnes ohlásil, že z bratislavských ulíc zmizne ďalších 577 veľkých reklmných plôch.

„S jedným významným prevádzkovateľom reklamných objektov v Bratislave sme pripravili dohodu, vďaka ktorej by sa už tento rok mali začať odstraňovať stovky bilboardov, megaboardov, informačno-reklamných tabúľ a citylightov,“ oznámil Vallo.
Podľa pripravovanej dohody prevádzkovateľ urýchlene odstráni 577 plôch billboardov, megaboardov, informačno reklamných tabúľ a citylightov 75% svojich reklamných plôch na pozemkoch mesta. Zároveň zaplatí zhruba 1 milión eur na nájomnom a urovná súdne spory s mestom.

Mesto na zvyšnú štvrtinu existujúcich reklamných stavieb, čiže 192 reklamných plôch, z ktorých 100 plôch predstavujú dlhodobo vhodný reklamný formát citylighty, poskytne dočasnú 4-ročnú nájomnú zmluvu za trhovú cenu. „Po ukončení zmluvy bude môcť mesto tieto objekty odstrániť bez zdĺhavého rozhodovania súdov a stavebných úradov. Navyše poskytne depozit v podobe trojmesačného nájomného na prípadné pokrytie nákladov na odstránenie týchto reklám.“
Primátor meno prevádzkovateľa nezverejnil.

Návrh dohody musí ešte schváliť februárové mestské zastupiteľstvo. Mesto zároveň rokuje s ďalšími vlastníkmi reklamných stavieb, aby pristúpili k dohode s mestom po vzore tohto prípadu.