Európsky súd: Rumunsko porušilo právo novinárov na slobodu slova

Rumunsko podľa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) porušilo právo na slobodný prejav novinárov, ktorého rumunské súdy skonštatovali vinným z toho, že svojimi článkami poškodil dobré meno iného novinára. O prípade, ktorý má verdiktom vrcholného európskeho justičného orgánu a jeho zdôvodnením širšie než len lokálne význam, informoval server Balkan Insight.

 Kuaza sa odohrala v župe Bacau na severovýchode Rumunska. Žurnalista Gheorghe-Florin Popescu napísal v roku 2011 na blogu päť príspevkov kritických voči kolegovi, označenému v správe len iniciálami L.B., ktorý bol šéfredaktorom miestnych novín a producentom miestneho televízneho kanála.

Súd v Bacau, správnom stredisku rovnomennej župy, dospel k záveru, že autor v dvoch príspevkoch bez podloženia faktami obvinil L.B. z toho, že nesie morálnu zodpovednosť za samovraždu. Navyše vulgárnymi a urážlivými výrazy poškodil česť a povesť L.B., konštatoval súd. Popescu bol odsúdený na zaplatenie kompenzácie poškodenému vo výške zodpovedajúcej 1100 eur.

Popescu v roku 2013 neuspel s odvolaním na súde vyššej inštancie, ktorý žiadosť o prehodnotenie rozsudku konštatoval nepodloženú. Preto sa odsúdený novinár obrátil na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý tento utorok konštatoval, že Rumunsko porušilo článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaisťuje slobodu prejavu.

Rumunské súdy podľa ESĽP pri skúmaní Popescuovej kritiky L.B. "Nerozlišovali medzi faktami a hodnotovými úsudkami". Navyše ignorovali "skutočnosť, že sťažovateľ bol novinár a že sloboda tlače plnia základnú funkciu v demokratickej spoločnosti". Okrem toho nechali bez povšimnutia skutočnosť, že L.B. bol pred sporom s Popescuomm verejne známou osobnosťou.

Rumunské súdy rozhodli, že časť obsahu dotknutých článkov bola urážlivá, ale ESĽP dospel k záveru, že "sa dostatočne prísne nezaoberali tým, či išlo, či nešlo o formu zveličovanie alebo skreslenie reality prirodzene smerujúce k provokácii". Podľa záveru štrasburského súdu "bol štýl súčasťou formy vyjadrenia a ako taký bol chránený podľa článku 10, rovnako ako obsah vyhlásenia".