Ministerstvo zdravotníctva: Všetko, čo potrebujete vedieť o vakcíne AstraZeneca

Ak máte možnosť očkovať sa vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, vo svetovom meradle patríte medzi relatívne úzku skupinu ľudí, ktorí majú prístup k jednej z mála vakcín spĺňajúcich tie najprísnejšie kritéria.

Vakcína od AstraZeneca bola schválená prísnou Európskou liekovou agentúrou a bola odskúšaná v praxi masívnym očkovaním všetkých vekových skupín vo Veľkej Británii, ale aj očkovaním v ďalších krajinách EÚ.

O tejto vakcíne sa napriek tomu vedú živšie diskusie ako o iných vakcínach, v tomto príspevku sa preto pokúsime zhrnúť to najpodstatnejšie, čo treba vedieť o tejto vakcíne:

POZASTAVENIE POUŽÍVANIA ŠARŽE A PREVENTÍVNE POZASTAVENIE OČKOVANIA V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH

Niektoré krajiny v uplynulých dňoch preventívne pozastavili používanie šarže vakcíny od AstraZeneca (Rakúsko, Taliansko, Estónsko, Litva, Luxembursko a Lotyšsko), alebo celkovo pozastavili očkovanie touto vakcínou (Dánsko, Nórsko a Island).
Tieto preventívne opatrenia boli urobené po tom, ako sa v objavili prípady trombózy po očkovaní touto vakcínou. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by prípady súviseli s očkovaním.

Ide o preventívne opatrenia, súvislosť medzi očkovaním a krvnými zrazeninami skúmajú liekové agentúry jednotlivých krajín. Skúma ich aj Európska lieková agentúra, ktorá v predbežnom stanovisku vyhlásila, že doteraz dostupne informácie naznačujú, že výskyt trombózy medzi zaočkovanými ľuďmi nie je vyšší ako počet pozorovaný u bežnej populácie.

Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv je nepravdepodobné, že by prípady boli spôsobené nekvalitou vakcíny. Na Slovensku pri takmer 100 000 zaočkovaných touto vakcínou neevidujeme prípady hlásení tromboembolických alebo iných vaskulárnych komplikácií.

Vo Veľkej Británii bolo touto vakcínou zaočkovaných 11 miliónov ľudí. Trombembolické komplikácie boli zaznamenané v 30 prípadoch spomedzi takmer 5 miliónov ľudí zaočkovaných touto vakcínou v EÚ k 10. marcu. Z nich niekoľko bolo fatálnych.
Pre porovnanie: iba na Slovensku zomiera na Covid-19 v súčasnosti okolo 100 ľudí denne.
Predstavitelia Kanady, Austrálie a Nemecka vyhlásili, že v očkovaní pokračujú, vakcínu považujú naďalej za bezpečnú pričom jej prínosy prevyšujú akékoľvek riziká. Očkovanie vakcínou od AstraZeneca naďalej pokračuje aj v krajinách ako Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko alebo Švédsko.
 
ODDIALENIE DRUHEJ DÁVKY
 
Druhá dávka tejto vakcíny sa bude podávať až po desiatich týždňoch, nie po štyroch ako bolo pôvodne plánované. Upozorňujeme preto ľudí, ktorí už boli očkovaní prvou dávkou vakcíny od AstraZeneca, že ich termín na druhú dávku sa posunie.
Je to tak kvôli tomu, že najnovšie štúdie preukázali vyššiu účinnosť vakcíny pri oddialení podania druhej dávky.
 
ÚČINNOSŤ
Viaceré európske krajiny najskôr neočkovali starších ľudí vakcínou od AstraZeneca, pretože neexistovali dostatočné dáta o jej účinnosti pre túto vekovú skupinu. ďaka tomu, že napríklad Veľká Británia očkovala touto vakcínou aj starších ľudí, postupne pribudli dáta a štúdie, ktoré potvrdili účinnosť tejto vakcíny aj na túto vekovú skupinu. Mnohé krajiny na to reagovali a zvýšili vekovú hranicu, do ktorej sa očkuje touto vakcínou.
O účinnosti vakcíny od AstraZeneca postupne pribúdajú ďalšie dobré správy:
Nová štúdia Edinburskej univerzity a Škótskeho úradu verejného zdravotníctva ukazuje, že počet ľudí, ktorí potrebovali štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny od AstraZenecy hospitalizáciu, klesol o 94 percent. Vakcína od spoločnosti AstraZeneca tak prekonala aj vakcínu od spoločnosti Pfizer, pri ktorej bol po prvej dávke pokles hospitalizácii o 85 %.
 
 
VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Je pravdou, že pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca eviduje Štátny ústav pre kontrolu liečiv viac hlásení o vedľajších účinkoch.
Najčastejšie sú to zvýšená teplota, bolesť hlavy, pocit choroby alebo bolesť v mieste vpichu, ktoré po 1-2 dňoch pominú. Tieto vedľajšie účinky sú znakom toho, že vakcína funguje a netreba sa ich obávať, detailnejšie vysvetlenie nájdete tu:
 

AKO FUNGUJE VAKCÍNA OD ASTRAZENECA
 
Táto vakcína je bezpečná a je účinná, ukázali to klinické skúšania, potvrdzuje to prax a masívne očkovanie v mnohých krajinách.
Ak máte možnosť dať sa očkovať touto vakcínou, možno vás po nej bude bolieť hlava, ale ochránite seba, ochránite vašich blízkych a pomôžete našim zdravotníkom, ktorí sa naďalej trápia s následkami Covidu-19 v nemocniciach.