Pošta začala doručovať občianske preukazy bez podoby tváre. Čo robiť, ak vás poštár nezastihne? (FOTO)

Pošta začala doručovať občianske preukazy bez podoby tváre. Čo robiť, ak vás poštár nezastihne? (FOTO) Foto: MV SR

V súvislosti s projektom eZdravie zasiela ministerstvo vnútra občianske preukazy bez fotografie občanom, ktorí nedisponujú dokladom s elektronickým čipom. 

 Osobám starším ako 65 rokov a mladším ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, v týchto dňoch začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre.

Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.
Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.
Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa).

Čo ak vás poštár nezastihne?

Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska,v poštovej schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR).  Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Platnosť dokladov

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku. Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov.
Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný
s platnosťou tiež na 15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.
MV SR odhaduje, že pre projekt Zdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov.