VšZP upozorňuje na podvodné SMS a zneužitie osobných údajov

Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenáva v posledných dňoch zvýšený počet pokusov o zneužitie osobných dát poistencov formou zaslanej SMS. Obsahom správy je informácia o vrátení finančných prostriedkov od VšZP na platobnú kartu. Finančné prostriedky touto formou poisťovňa nevracia, vyzývame preto verejnosť k ostražitosti, upozorňuje poisťovňa, ktorá zverejnila, ako vyzerajú podvodné SMS:

VšZP v tejto súvislosti už podnikla všetky právne kroky v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ poistenec už potvrdil link v podvodnej SMS, odporúčame obrátiť sa na banku, v ktorej má vedený účet a vydanú platobnú kartu.