Polícia zverejnila nové informácie k tragédii v Petržalke

Polícia SR zverejnila nové informácie ohľadom rodinnej tragédie v Petržalke v Bratislave:

V súvislosti so včerajšou tragickou udalosťou, ku ktorej došlo na Vyšehradskej ulici, bolo zo strany vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začaté trestné stíhanie pre tri skutky.

- Vo vzťahu k pádu 27-ročného muža z jedného z bytov obytného domu, v dôsledku ktorého muž utrpel zranenia, ktorým v priestoroch nemocnice podľahol, bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
- Vo vzťahu k pádu 39-ročnej ženy, z jedného z bytov obytného domu, v dôsledku ktorým žena na mieste podľahla, bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia.
- Vo vzťahu k nálezu tela 9-ročného chlapca bez známok života v priestoroch jedného z bytov, začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.

ČO ROBILA POLÍCIA PO PÁDE MUŽA

Ihneď po prijatí prvotného oznámenia o páde muža z jedného z bytov, policajti na mieste začali vykonávať potrebné úkony s cieľom objasnenia okolností tejto udalosti. Policajti pristúpili k tejto situácii zodpovedne a na mieste vykonali bezodkladne po príchode prvotné úkony.
Po príchode hliadky PZ na miesto sa zranený muž nachádzal vo vozidle rýchlej lekárskej pomoci.
V zmysle prijatého oznámenia však nebolo jednoznačne zrejmé, z ktorého bytu 7-poschodového obytného domu k pádu muža došlo, rovnako tento muž pri sebe nemal žiadny doklad totožnosti a zároveň nikto z obyvateľov obytného domu muža nespoznal.

MNOŽSTVO ĽUDÍ NEBOLO DOMA

Policajti sa v rámci úkonov snažili skontaktovať s obyvateľmi každého z bytov uvedeného domu, avšak nie s každým sa podarilo nadviazať kontakt. V rámci preverovania okolností udalosti na mieste činu policajti získali od obyvateľov domu informácie, ktorých hodnovernosť bolo potrebné verifikovať, avšak vzhľadom na neprítomnosť viacerých obyvateľov bytového domu bolo preverovanie časovo náročnejšie. Pri viacerých bytoch nikto nereagoval na opakované pokusy o skontaktovanie.
V tom čase neexistoval zákonný dôvod, aby policajti využili svoje oprávnene a otvorili niektorý z bytov. V rámci vykonaných úkonov bola využitá aj možnosť služobného dronu.

RÝCHLA IDENTIFIKÁCIA ŽENY

Až po druhej udalosti – pádu osoby ženského pohlavia sa podarilo polícii identifikovať totožnosť ženy a následne lokalizovať konkrétny byt. Následne po splnení zákonných dôvodov – tzn. byt nikto neotváral, nepodarilo sa nadviazať kontakt s nikým v byte a vzniklo dôvodné podozrenie, že sa v ňom môže nachádzať ďalšia osoba, policajti využili svoje zákonné oprávnenia a do bytu vošli.
Vyšetrovanie v tomto prípade v súčasnej dobe aj naďalej intenzívne pokračuje. Z dôvodu, aby nedošlo k jeho zmareniu, bližšie informácie poskytneme až keď to situácia vo vyšetrovaní umožní.