Sociálne siete kládli dôraz na voľby v treťom súbore správ v rámci Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

Signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií vrátane hlavných online platforiem, ako sú Google, Meta, Microsoft a TikTok, dnes uverejnili tretí súbor správ, v ktorých podrobne opisujú opatrenia, ktoré prijímajú na boj proti šíreniu dezinformácií online, s osobitným zameraním na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu v júni. Správy, ktoré sú k dispozícii v centre transparentnosti, obsahujú opatrenia, ktoré signatári už vykonali alebo plánujú prijať pred voľbami do Európskeho parlamentu a počas nich, ako aj záruky týkajúce sa rizík generatívnej umelej inteligencie.