Slovenská filmová a televízna akadémia má nové vedenie

 


Na valnom zhromaždení SFTA si zvolili nové prezídium. Členmi nového prezídia sú Peter Dubecký, Mirka Dírerová, Barbara Hessová, Marek Leščák, Ján Meliš, Peter Neveďal, Ivan Ostrochovský, Martin Šulík, Miro Ulman.
Prezídium si na svojom poslednom zasadnutí 19. septembra zvolilo štatutárnych zástupcov SFTA. Novým prezidentom akadémie je Martin Šulík, Marek Leščák a Mirka Dírerová budú v novom funkčnom období pôsobiť ako viceprezidenti.