Krajský prokurátor zrušil obvinenie novinárov Denníka N

Krajský prokurátor zrušil obvinenie novinárov Denníka N Foto: Denník N

Krajská prokuratúra zrušila obvinenie novinárov z Denníka N Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského z ohrozenia utajovaných skutočností. Rozhodla tak po tom, ako ju generálny prokurátor vyzval prípad preskúmať, informuje Denník N.
Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava rozhodnutie zrušil ako „nezákonné a neopodstatnené, ale aj arbitrárne*.“

„Na základe pokynu generálneho prokurátora z 20. septembra 2021, aby krajský prokurátor v Bratislave zabezpečil urýchlené preskúmanie zákonnosti a opodstatnenosti uznesenia policajta, ktorý vzniesol obvinenie redaktorom M. T. a K. Č., krajský prokurátor v Bratislave dňa 20. septembra 2021 rozhodol, že v trestnej veci pôvodne vedenej na Okresnej prokuratúre Bratislava III, v ktorej bolo dňa 14. septembra 2021 policajtom vznesené obvinenie dvom novinárom, bude na ďalšie konanie príslušný prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.,“ napísal v stanovisku hovorca GP Dalibor Skladan.

„Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava dnes po preskúmaní vyšetrovacieho spisu v rámci dozorového oprávnenia rozhodol, že uznesenie povereného príslušníka Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Nové Mesto – východ, Bratislava III zo 14. septembra 2021 o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia M. T. a K. Č., pre prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 odsek 1 Trestného zákona, spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, zrušil ako nezákonné a neopodstatnené, ale aj arbitrárne, pričom uložil poverenému príslušníkovi PZ, aby vo veci znovu konal a rozhodol,“ dodal Skladan.

Novinárov obvinili na pokyn bratislavskej prokuratúry z vyzradenia utajovanej skutočnosti na základe trestného oznámenia bývalého príslušníka SIS Petra Tótha. Obvinenie sa týkalo údajného vyzradenia jeho identity ako utajeného svedka vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Odporúčame aj: Obvinenie Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského je absurdné a je ohrozením slobody slova

Obvinenie kritizovali viacerí šéfovia médií, politici, ministerka kultúra aj medzinárodná novinárska organizácia Reportéri bez hraníc.

Peter Tóth reagoval na zrušenie obvinenia statusom na facebookovej stránke Ďateľ, v ktorom píše, „že trestné konanie stále trvá, policajný orgán musí vo veci naďalej konať a znova rozhodnúť ... krajská prokuratúra rozhodla v takom expresnom čase, až to vyvoláva podozrenie. V priebehu 24 hodín sa podľa mojej skromnej úvahy nedá naštudovať spis a kvalifikovane rozhodnúť.“

*Arbitrárne rozhodnutie, napríklad arbitrárny rozsudok je taký rozsudok, ktorý je založený na svojvôli súdu, neopierajúci sa o zákon, založený na ľubovôli súdu.