Maroš Žilinka kritizuje zavedenie trestného činu šírenia nepravdivých informácií

Maroš Žilinka kritizuje zavedenie trestného činu šírenia nepravdivých informácií Foto: GP SR

Generálny prokurátor Maroš Žilinka nesúhlasí s návrhom ministerky spravodlivosti zaviesť nový trestný čin šírenia nepravdivých informácií.

 Nová skutková podstata trestného činu „šírenia nepravdivej informácie“ navrhovaná ministerstvom spravodlivosti je podľa Žilinku "pre svoju absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov odborne nenáležitá a súčasnému stavu spoločnosti neadekvátna," napísal generálny prokurátor na facebooku.

Podľa návrhu novely je dezinformácia “nepravdivá informácia, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu.” Takáto dezinformácia môže byť v podobe správy, nahrávky či videa.

Ministerka pri predstavovaní návrhu novely upozornila hlavne na aktuálne šírenie nebezpečných dezinformácií, ktoré sú podľa jej slov spôsobilé ohroziť životy tých, ktorí im uverili. „Stali sa obeťou nepravdivej informácie. Ľudia majú právať dostávať pravdivé informácie.“

Za porušenie zákona šírením dezinformácie hrozí páchateľovi 1 až 5 rokov. No 4 až 10 rokov bude hroziť páchateľom, ktorí takto spôsobia škodu veľkého rozsahu, spáchajú čin počas krízovej situácie alebo v spojení s cudzou mocou.