EÚ vyhlásila pre novinárov súťaž o cenu Lorenza Nataliho

EÚ vyhlásila pre novinárov súťaž o cenu Lorenza Nataliho Ilustr. reprofoto EP

Cena Lorenza Nataliho uznáva a oceňuje prácu novinárov z celého sveta, ktorí sa zameriavajú na najnaliehavejšie globálne výzvy. Novinári môžu predložiť súťažné príbehy do polnoci 28. apríla.

Európska komisia vyzýva novinárov, ktorí sa venujú otázkam súvisiacim s nerovnosťou, odstraňovaním chudoby, udržateľným rozvojom, životným prostredím, biodiverzitou, opatreniami v oblasti klímy, digitálnymi technológiami, pracovnými miestami a zamestnanosťou, vzdelávaním a rozvojom zručností, migráciou, zdravotnou starostlivosťou, mierom, demokraciou a ľudskými právami, aby sa do súťaže prihlásili online.

Reportéri môžu predkladať písomné, audiovizuálne alebo multimediálne diela v jednej z týchto kategórií:

- medzinárodná cena: za reportáž v médiách so sídlom v jednej z partnerských krajín EU
- európska cena: za reportáž v médiách so sídlom v EU
- cena pre najlepšieho začínajúceho novinára: za reportáž od novinára v čase vydania mladšieho ako 30 rokov, ktorá bola uverejnená v médiu so sídlom v ktorejkoľvek z krajín oprávnených na udelenie medzinárodnej a európskej ceny.

Reportáže môžu byť v ktoromkoľvek jazyku, no mal by sa k nim priložiť preklad do jedného z jazykov súťaže, ktorými sú: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo portugalčina.

Podrobné informácie o pravidlách súťaže a podmienkach účasti nájdete tu.

V každej kategórii vyberá víťazov veľká porota zložená z medzinárodne uznávaných novinárov a zástupcov kľúčových mimovládnych organizácií z celého sveta.

Víťaz z každej kategórie získa 10 tisíc eur. Víťazovi v kategórii Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára bude ponúknutá aj pracovná skúsenosť v jednom z partnerských médií.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní ceny Lorenza Nataliho za žurnalistiku v Bruseli v priebehu roka 2023.

Cena je pripomienkou na bývalého podpredsedu Európskej komisie Lorenza Nataliho, ktorý významne prispel k podpore a posilneniu európskych rozvojových politík. Táto súťaž už tri desaťročia sprítomňuje jeho odkaz oceňovaním novinárov, ktorých príbehy nabádajú k zmenám. Cenu prvýkrát vyhlásila Európska komisia v roku 1992.