Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 20. ročník Novinárskej ceny

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 20. ročník Novinárskej ceny Ilustr. foto: OSF

Nadácia otvorenej spoločnosti organizuje jubilejný 20. ročník Novinárskej ceny, v ktorej ocení prácu novinárok a novinárov, ktorí spravodajsky a publicisticky sprevádzali verejnosť udalosťami roku 2023.

Redakcie, autori a autorky aj verejnosť môžu prihlásiť príspevky do 11 žánrových kategórií prostredníctvom webu Novinárskej ceny do 10.3.2024.

„Dnes, keď sa na Slovensku k moci dostali ľudia, ktorí značnú časť kampane venovali útokom na občiansku spoločnosť a novinársku obec, je dôležité oceniť serióznu žurnalistiku a tradičné médiá. Novinárska cena od svojho vzniku predstavuje symbolickú príležitosť na prejavy solidarity a spoločenského uznania pre novinársku obec,“ hovorí riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.

„Verím, že sa do Novinárskej ceny zapoja všetky seriózne médiá bez ohľadu na ich svetonázor a novinárska obec aj týmto spôsobom ukáže zomknutosť pri obrane princípov nezávislej a kvalitnej žurnalistiky,” dodal Blaščák.

Prihlásené práce bude hodnotiť približne 50 osobností z novinárskeho, kultúrneho, vedeckého a spoločenského života, aj zo zahraničia.

20. ročník Novinárskej ceny prináša niekoľko zmien v súťažných kategóriách, ktorých bude 11. V písanej žurnalistike pribudla Cena za najlepší ekonomický príspevok, hodnotiť príspevky v nej budú Ľudovít Ódor, Elena Kohútiková a Ivan Mikloš. V audio-vizuálnej žurnalistike budú zastúpené len tri kategórie – reportáž, investigatívny príspevok a rozhovor a diskusia.

Rada Novinárskej ceny bude tento rok vyberať laureáta nielen Ceny otvorenej spoločnosti, ale aj Ceny za inovatívnu žurnalistiku.

Pri príležitosti 20-ročného jubilea bude po prvýkrát udelená cena špeciálna Osobnosť slovenskej žurnalistiky, o ktorej bude rozhodovať osobitná porota.

Do všetkých súťažných kategórií je možné prihlásiť aj práce publikované na Slovensku v ukrajinčine, maďarčine alebo v inom cudzom jazyku. Potrebné je priložiť preklad do slovenčiny.

Počet povolených prihlásených príspevkov na autora/autorku ostáva rovnaký: do jednej kategórie môže autor/ka poslať maximálne dve prihlášky, príspevky od jedného autora/ky môžu byť prihlásené do maximálne dvoch kategórií. Maximálny počet prác jedného autora/autorky v celej súťaži je obmedzený na tri. Prihlásiť je možné buď jednotlivý príspevok alebo sériu. Sériu maximálne troch príspevkov je možné prihlásiť len v prípade, že ide o príspevky na pokračovanie, ktoré na seba úzko tematicky nadväzujú.

Slávnostné odovzdávanie cien bude 21. mája v Starej tržnici v Bratislave. Hlavným partnerom Novinárskej ceny je Nadácia Slovenskej sporiteľne.