Šimkovičová neverí 160 tisíc podpisom pod petíciou, s Machalom podala trestné oznámenie

Šimkovičová neverí 160 tisíc podpisom pod petíciou, s Machalom podala trestné oznámenie Foto: MK SR

Ministerstvo kultúry SR podalo na Generálnu prokuratúru SR v zastúpení generálneho tajomníka Služobného úradu Lukáša Machalu trestné oznámenie v súvislosti s petíciou na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.

Dôvodom je podľa vyhlásenia ministerstva "podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného prístupu do počítačového systému, sabotáže, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, poškodzovania cudzích práv a ďalších možných súvisiacich trestných činov."

„Na základe monitoringu petície „Otvorená výzva na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej“ si myslíme, že existuje dôvodné podozrenie na poškodzovanie cudzích práv, na neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, neoprávnený prístup do počítačového systému, manipuláciu s hlasovaním, marenie alebo sťažovanie plnenia dôležitej úlohy štátneho orgánu,“ cituje ministerstvo zo svojho trestného oznámenia.

Odporúčame aj: Martina Šimkovičová je roky nástrojom proruskej dezinfoscény

Ministerstvo spochybňuje dôveryhodnosť petície: „Vzhľadom na množstvo hlasov a s ohľadom na reálny čas je veľmi pravdepodobné, že väčšia časť podpisov je manipulovaná rôznymi spôsobmi. Čísla a podpisy v petícii nereprezentujú vo všetkých prípadoch skutočne overené fyzické osoby. Čísla hlasujúcich kontinuálne narastajú lineárnym spôsobom, aj počas nočných hodín. Počet neidentifikovaných hlasujúcich a duplicitných adries hlasujúcich je rádovo v tisícoch. To a ďalšie zistenia zakladajú reálny predpoklad, že ide o zámernú manipuláciu elektronickej petície,“ píše v tlačovom vyhlásení ministerstvo.

Len málo politikov vyvoláva svojimi kontroverznými a homofóbnymi vyhláseniami toľko kritiky ako Martina Šimkovičová, ktorá je dlhodobo jednou z hlavných tvári dezinformačnej scény. Rýchly nárast počtu nespokojných ľudí preto nie je prekvapením.

"Aktuálne dianie na Ministerstve kultúry SR dokazuje, že si ako jeho čelná predstaviteľka zamieňate výkon verejnej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci. Žiadame Vás preto o okamžité odstúpenie z funkcie," píšu signatári v petícii.

„Účelové aktivity ministerstva pod Vaším vedením sú nesystematické, deštruktívne, netransparentné, vykonávané výlučne z pozície moci, bez odborných kompetencií či reflexie. Navyše, oficiálne komunikačné kanály ministerstva sa zneužívajú na šírenie zavádzajúcich, diskriminačných, homofóbnych a transfóbnych obsahov, čo je nielen za hranicou profesionálnej i ľudskej etiky, ale potenciálne tiež zákona. Diskriminačné vyhlásenia Vás ako verejnej reprezentantky Ministerstva kultúry sú v príkrom rozpore s podstatou súčasnej kultúry, ktorou je inkluzívnosť. Z týchto dôvodov nereprezentujete pracovníkov a pracovníčky v kultúre, a preto požadujeme Vaše odstúpenie z funkcie,“ píšu signatári v petícii, ktorú môžete podpísať tu: https://www.peticie.com/otvorena_vyzva_na_odstupenie_ministerky_martiny_imkoviovej