Vznikol prvý slovenský e-magazín zameraný na problematiku EU

Vznikol prvý slovenský e-magazín zameraný na problematiku EU

EURÓPSKY DIALÓG PERSPEKTÍVNEHO POSTOJA

E-magazín vznikol ako iniciatíva mladých ľudí zo Slovenska pod vedením Miroslava Hajnoša, ktorí sa rozhodli venovať problematike vo veciach Európskej únie a zároveň zlepšiť informovanosť našej spoločnosti. Vďaka interaktívnemu charakteru e-magazínu sa môžu čitatelia dozvedieť nielen o témach, ktorými sa budeme zaoberať ale taktiež môžu svojimi nápadmi prispieť k celkovej tvorbe magazínu. Časopis bude dostupný aj v systémoch iOS a Google play pre Andoridy.

Ponúkame čitateľom možnosti prehĺbenia ich vedomostí o fungovaní EÚ.
Na našich stránkach nájdu najnovšie ponuky na stáž, projekty, udalosti, ktoré sa budú konať v rámci EÚ na Slovensku, prieskumy atď.
Čitateľom ponúkame zaujímavé možnosti ich vlastnej predstavivosti vo forme súťaží.

O ČASOPISE

Slovensko. Krajina, ktorá sa v roku 2004 stala súčasťou Európskej Únie. Obyvatelia našej krajiny sa vďaka politickej situácií stávajú čoraz viac skeptickejší voči Európskym inštitúciám a strácajú v nich dôveru. Na základe týchto nepriaznivých podmienok sme sa rozhodli spojiť naše sily a ponúknuť občanom, možnosť porozumenia fungovaniu celého kolosu organizácií a inštitúcií. Práve nevedomosť a dezorientovanosť je markantným problémom celej spoločnosti a preto je našim prioritným cieľom zmenšiť/odstrániť tento problém.