Kábloví operátori nebudú tolerovať správanie Antiku

Členovia APKT sú pripravení využiť právne aj technické možnosti na ochranu svojej infraštruktúry pred ďalším zneužívaním

Asociácia prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT) je znepokojená arogantným a neférovým konaním operátora ANTIK Telecom, s.r.o., ktorý v snahe poskytovať svoje televízne služby zneužíva sieťovú infraštruktúru ostatných prevádzkovateľov internetových a televíznych služieb. Ak zo strany ANTIK Telecomu, s.r.o. nepríde k zjednaniu nápravy, členovia APKT sú pripravení využiť nielen právne, ale aj technické možnosti s cieľom ochrany svojej infraštruktúry pred ďalším zneužívaním.

Menovaný operátor poskytuje služby televíznej retransmisie po sieťach subjektov s rovnakým predmetom podnikania pre ich zákazníkov. Takýto postup je neakceptovateľný bez dohody s prevádzkovateľom sietí - každý vlastník a prevádzkovateľ elektronickej siete má právo rozhodnúť, komu povolí podnikať na jeho infraštruktúre, navyše s rovnakým druhom podnikania. Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. tak zjavne nerešpektuje základné práva prevádzkovateľov retransmisie, ktorí nebudú ďalej tolerovať takéto nekorektné správanie a sú pripravení ochrániť svoj majetok a služby, ktoré poskytujú svojim zákazníkom.

Robert Ťavoda, prezident Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APKT -- Asociácia prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT) je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 18 členov, ktorí poskytujú káblové televízne, internetové a telefónne služby 500 000 domácnostiam a organizáciám na celom území Slovenskej republiky. Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi a popri tom presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k verejnosti, ako aj legislatívnym a regulačným orgánom.