ANTIK: Postoj asociácie je silne ovplyvnený UPC

Pán Ťavoda, ktorý je prezidentom APKT je zároveň riaditeľom spoločnosti UPC BROADBAND Slovakia, ktorá blokuje naše služby. Spoločnosť UPC tvorí výrazne dominantné postavenie v Asociácii prevádzkovateľov káblových televízií, a teda aj toto vyjadrenie je silne ovplyvnené týmto postavením.

Postup spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., ktorým došlo v sieti UPC BROADBRAND SLOVAKIA, s.r.o. k zablokovaniu prístupu k službám spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. , považujeme za neprípustné a protizákonné porušovanie práv spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. ako aj zaručených práv a slobôd jej zákazníkov. Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. poskytuje predmetné služby v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a zákonom o vysielaní a retransmisii prostredníctvom set-top boxu (zariadenie SmartTVBox). Druhou stránkou problému je, že spoločnosť UPC Broadband Slovakia zablokovaním serverov spoločnosti ANTIK Telecom zablokovala svojim zákazníkom nielen televízne vysielanie, ale aj ďalšie služby našej spoločnosti a tretích strán v SmartTVBoxe ako je mediaplayer, videoslužbu TV SME, samotný prístup k internetu cez internetový prehliadač a ďalšie.

Doteraz sme nemali potvrdené žiadne iné príklady úmyselného blokovania používania nášho produktu telekomunikačnými operátormi, UPC je jediný. Naša spoločnosť pripravuje právne kroky, ktoré pomôžu klientom s internetom od UPC domôcť sa využívania služby v rozsahu ich platnej zmluvy a všeobecných podmienok tejto spoločnosti.

Ako jeden z prvých krokov sme písomne vyzvali UPC, aby upustili od protiprávneho konania a takisto sme oficiálne oslovili TÚ SR.

Každý internetový operátor na svete vrátane ANTIKu musí počítať s nákladmi na prevádzku siete a ponúkať klientom také ceny, ktoré ich pokrývajú. Náš výrobok SmartTVbox prináša rovnaké náklady pre providera, ako iné služby na internete, ktoré umožňujú sledovanie lineárneho televízneho obsahu. Keďže ide o služby, ktoré sú súčasťou globálneho rozvoja distribúcie videa cez internet, je naivné sa domnievať, že slovenský operátor dokáže týmto zmenám zabrániť. SmartTVbox a ani ANTIK nemôžu byť zodpovední za prípadné nedostatky siete UPC a jej nepripravenosť priebeh globálnej zmeny.

Naša spoločnosť disponuje viac ako desaťročnými skúsenosťami s prevádzkou vysokorýchlostnej optickej siete pre desiatky tisíc zákazníkov, ktorí využívajú aj služby sledovania lineárneho vysielania a TV archívov od iných providerov. Je pre nás preto prekvapujúce sledovať, že iný operátor s podobnými skúsenosťami nedokáže rovnakú službu poskytovať a pokryť ju z poplatkov, ktoré vyberie od svojich zákazníkov. Nevidíme dôvod, prečo by sme mali dotovať prevádzku siete UPC. Odporúčame klientom vybrať si iného poskytovateľa internetu, ktorý mu zabezpečí uspokojenie jeho nárokov.

Pre zákazníkov, ktorí v súčasnosti nemôžu SmartTVboxy využívať z dôvodu prerušenia pripojenia na internet zo strany UPC pripravujeme odporúčaný postup a pomoc pri riešení tejto situácie. Predpokladáme, že zákazníci UPC majú s najväčšou pravdepodobnosťou právo na okamžité ukončenie platnosti zmluvy o pripojení, keď operátor ani po výzve chybu neodstráni.

UPC zablokovaním funkčnosti SmartTVboxu znemožnilo zákazníkom aj využívanie bežných internetových služieb nesúvisiacich s retransmisiou ako napr. prehliadač internetu, mediaplayer alebo TV SME, pričom ide o bežné služby internetu. Užívatelia, ktorí používajú bežný internet cez prehliadač v SmartTVboxe (napr. ozval sa nám zrakovo postihnutý zákazník UPC, ktorý si kúpil naše zariadenie špeciálne pre tento účel a od minulého týždňa mu nefunguje) nemôžu plnohodnotne využiť službu internetu od UPC, pričom v Tarife ani VZP sa nič nespomína o tom, že by zákazníci UPC nemohli takto využívať v tomto prípade browsovanie po internete.

Odpovedal: Vlastimil Lakatoš, manažér IPTV spoločnosti ANTIK Telecom.

------------------------------------------------------------------------------

Spoločnosť ANTIK Telecom vznikla v roku 1999. Vo viacerých mestách a obciach na východnom Slovensku prevádzkuje vlastnú sieť, na ktorej poskytuje telekomunikačné služby pre viac ako 35 tisíc zákazníkov. Vo svojom portfóliu ponúka pripojenie k internetu, telefonovanie aj digitálnu televíziu. Aby boli tieto služby na čo najvyššej úrovni, má ANTIK Telecom v Košiciach laboratórium, ktoré sa zaoberá výskumom a vývojom rôznych technológií pre digitálne spracovanie obrazu, ako aj iných technológií pre telekomunikačný priemysel. Sesterská spoločnosť ANTIK Technology sa venuje sa najmä výrobe a distribúcii hi-tech zariadení pre digitálnu televíziu, internetovú telefóniu a satelitný monitoring. Zariadenia od ANTIKu vyvinuté v Košiciach a vyrobené prevažne v Ázii sú dnes nasadené okrem Slovenska a Českej republiky u telekomunikačných operátorov vo Švédsku, Írsku, USA, Saudskej Arábii, Ruskej federácii, Bielorusku a v Poľsku.