Vo voľbe šéfa Slovenského filmového ústavu uspel Peter Dubecký

Dnes 26. apríla 2018 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Po verejnom vypočutí sa ním stal Peter Dubecký, jeho doterajší riaditeľ, ktorý sa o tento post uchádzal s projektom riadenia SFÚ. Voľba sa konala na základe ustanovení Zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rokovacieho poriadku Rady SFÚ.

 

Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie päť rokov sa uskutočnili na základe verejného vypočutia a predloženého projektu riadenia SFÚ. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát, ktorého vypočula Rada SFÚ, menovaná ministrom kultúry v zložení predseda Ondrej Šulaj, Oľga Davalová, Marta Franková, Peter Michalovič a Martin Šulík. Funkčné obdobie nového generálneho riaditeľa začne plynúť od 2. júna 2018.

Vo výberovom konaní uspel Mgr. art. Peter Dubecký, doterajší generálny riaditeľ SFÚ, ktorý bol zvolený na svoje tretie funkčné obdobie v zmysle zákona o audiovízii. Rada SFÚ ho jednomyseľne zvolila v tajnom hlasovaní. „Rada dostala jediný projekt uchádzača o generálneho riaditeľa. Projekt Petra Dubeckého bol rozsiahly a mapoval situáciu pár rokov dozadu, súčasný stav a načrtol aj perspektívu do najbližších rokov. Boli to zaujímavé čísla, ktoré svedčia o tom, že SFÚ je konsolidovaná inštitúcia, ktorá za posledné roky dokázala výrazným spôsobom propagovať slovenský film v zahraničí aj zachovávať naše kultúrne dedičstvo formou archivácie a digitalizácie toho najcennejšieho,“ uviedol po skončení voľby generálneho riaditeľa predseda Rady SFÚ Ondrej Šulaj. „Rada konštatovala, že Peter Dubecký je človek, ktorý by mal plynule pokračovať v nastúpenej ceste a počas nasledujúcich päť rokov by mal ústav doviesť k ešte vyššej kvalite. Myslíme si, že je tu perspektíva, aby sa SFÚ stal v európskom priestore veľmi významnou inštitúciou, ktorá bude robiť dobré meno slovenskému filmu,“ uzavrel Šulaj.

Novozvolený generálny riaditeľ Peter Dubecký je generálnym riaditeľom SFÚ od roku 1999. Jeho prvé funkčné obdobie podľa podmienok stanovených v audiovizuálnom zákone č. 343/2007 Z.z., účinnom od januára 2008, podľa ktorého generálneho riaditeľa volí Rada SFÚ, začalo plynúť 2. júna 2008. Za hlavnú úlohu svojho tretieho funkčného obdobia považuje Dubecký zachovanie kontinuity hlavných činností inštitúcie. Počas jeho doterajšieho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa sa SFÚ podarilo získať dôležité postavenie v kontexte slovenskej kultúry a ústav sa stal rešpektovanou inštitúciou aj v medzinárodnom audiovizuálnom prostredí. Jeho doterajšie pôsobenie na poste generálneho riaditeľa hodnotia pozitívne aj odborníci z audiovizuálneho prostredia ako obdobie, kedy sa podarilo SFÚ stabilizovať a rozvinúť dlhodobé projekty na uchovanie a prezentáciu slovenskej kinematografie.

Peter Dubecký je držiteľom viacerých ocenení, naposledy v marci tohto roka získal Výročnú cenu Asociácie slovenských filmových klubov za prínos kinematografii a klubovému hnutiu na MFFK Febiofest, za svoje aktivity bol nominovaný na Cenu Krištáľové krídlo v januári 2013. Je tiež držiteľom Zlatej medaily AMU za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie, Ceny Kristián za dlhodobú propagáciu českej kinematografie a rozvoj česko-slovenských kinematografických vzťahov a mnohých ďalších. Pôsobí aj vo viacerých profesijných organizáciách, je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii, spoluzakladateľom a predsedom Asociácie slovenských filmových klubov, členom Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a ďalších. Je tiež prezidentom Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest a členom medzinárodných porôt na mnohých domácich a zahraničných filmových festivaloch. Do pozície generálneho riaditeľa SFÚ bol znovuzvolený v čase, kedy si inštitúcia pripomína 55. výročie svojho vzniku.